ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ New Year Gift 2020

โปรแกรมตรวจสุขภาพ New Year Gift 2020


ตรวจสุขภาพสำหรับวัยทำงาน ( 20 รายการ) คือ โปรแกรมการตรวจเอ็กซเรย์ปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจเช็คระดับน้ำตาล ระดับไขมัน ไตรกลีเซอร์ไรด์ และคอเลสเตอรอล ไขมันดี ไขมันไม่ดี ตรวจการทำงานของตับ ไต ตรวจปัสสาวะ รวมไปถึงการตรวจเพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ และตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์


No. รายการตรวจ
1 ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination
2 วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital sign
3 ตรวจเอกซเรย์ปอด Chest X ray
4 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
5 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Glucose (Sugar, FBS)
6 ตรวจการทำงานของไต
BUN
7 ตรวจการทำงานของไต Creatinine
8 ตรวจระดับกรดยูริค Uric Acid
9 ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
10 ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด Triglyceride
11 ตรวจระดับไขมันในเลือด HDL-Cholesterol
12 ตรวจระดับไขมัน(ไม่ดี)ในเลือด LDL – Cholesterol (Direct)
13 ตรวจการทำงานของตับ SGPT (ALT)
14 ตรวจการทำงานของตับ Alk Phosphatase
15 ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด CBC
16 ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ Urine Examination (UA)
17 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP(Alpha fetoprotein)
18 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
19 ตรวจติดตามควบคุมเบาหวาน HbA1c
20 ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH (Thyroid Stimulating hormone)
ราคาปกติ 10,055 บาท
ราคาพิเศษ 4,200 บาท

เงื่อนไข

  • รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.

  • รับเอกสารผลตรวจสุขภาพ 1 ชุด

  • รับอาหารว่าง 1 ชุด

  • สงวนสิทธิ์สาหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไปเท่านั้น

  • สามารถใช้บริการได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 8 อาคาร B เวลา 07.00 -16.00 น. เท่านั้น

  • ระยะเวลา ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

คำแนะนำ

  • กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นน้ำเปล่า) อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง

  • กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ ที่ Phyathai Call Center 1772

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ New Year Gift 2020
บาท
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ