ศูนย์การแพทย์

โปรแกรม Executive (รายการตรวจ 22 รายการ)

โปรแกรม Executive (รายการตรวจ 22 รายการ)เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 35-45 ปี เป็นการตรวจร่างกายสำหรับวัยทำงานจนถึงระดับผู้บริหารซึ่งต้องเผชิญภาวะ เครียดจากการทำงาน ทำงานไม่เป็นเวลา พฤติกรรมการบริโภค ตลอดจนไม่มีเวลาดูแลสุขภาพ ทำให้มีอาการเหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย จนเป็นสาเหตุของความผิดปกติของการทำงานของร่างกาย วัยนี้เป็นวัยที่เริ่มต้นความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันสูง


No. รายการตรวจ
1 ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
2 ตรวจวัดสัญญาณชีพ
3 ตรวจวัดดัชนีมวลกาย
4 ตรวจวัดความสามารถในการมองเห็น
5 ตรวจสายตาสั้นยาวเอียง
6 ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง
7 ตรวจเอกซ์เรย์ปอดและหัวใจ (Chest x - ray)
8 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
9 ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบนและล่าง (Ultrasound Whole Abdomen)
10 ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Examination)
11 ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count)
12 ตรวจน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
13 ตรวจไขมันคลอเรสเทอรอล (Cholesterol)
14 ตรวจไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)
15 ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นสูง (HDL-C)
16 ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นต่ำ (LDL)
17 ตรวจการทำงานของไต (BUN)
18 ตรวจการทำงานของไต Creatinin (GFR)
19 ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
20 ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
21 ตรวจการทำงานของตับ (Alk. Phosphatase)
22 ตรวจระดับกรดยูริค (Uric Acid)
จำนวน 22 รายการ
ราคาปกติ 7,311 บาท
ราคาประหยัด 4,890 บาท

เงื่อนไข

  • ราคาโปรโมชั่นรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. แล้ว

  • ใช้บริการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ชั้น 3 อาคาร A

  • กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจทุกครั้งได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาชั้น 3 อาคาร A
    โทร. 038-317-333 ต่อ 3325, 3326 หรือ 08-5000-205

  • รับบริการได้ภายในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากชำระค่าบริการ

หมายเหตุ

  • กรุณางดน้ำ - อาหารอย่างน้อย 8 - 12 ชั่วโมงก่อนรับการตรวจ

  • ผู้ตรวจจะได้รับสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ 1 เล่ม

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรม Executive (รายการตรวจ 22 รายการ)
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ