ศูนย์การแพทย์

โปรแกรม Executive PLUS (Male) (รายการตรวจ 27 รายการ)

โปรแกรม Executive PLUS (Male) (รายการตรวจ 27 รายการ)


เน้นการตรวจร่างกายของท่านชายวัยทำงาน อายุ ตั้งแต่ 35-45 ปี เมื่อเริ่มอายุมากขึ้นควรมีการเฝ้าระวังเรื่องสุขภาพร่างกายทั่วไป เช่น หัวใจ ไขมัน เบาหวาน และมะเร็งเฉพาะในเพศชาย


No. รายการตรวจ
1 ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
2 ตรวจวัดสัญญาณชีพ
3 ตรวจวัดดัชนีมวลกาย
4 ตรวจวัดความสามารถในการมองเห็น
5 ตรวจสายตาสั้นยาวเอียง
6 ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง
7 ตรวจเอกซ์เรย์ปอดและหัวใจ (Chest x - ray)
8 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
9 ตรวจคัดกรองภาวะหลอดเลือดตีบตัน/อุดตัน (Vascular Screening)
10 ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบนและล่าง (Ultrasound Whole Abdomen)
11 ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Examination)
12 ตรวจอุจจาระ (Stool Examination)
13 ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count)
14 ตรวจน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
15 ตรวจไขมันคลอเรสเทอรอล (Cholesterol)
16 ตรวจไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)
17 ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นสูง (HDL-C)
18 ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นต่ำ (LDL)
19 ตรวจการทำงานของไต (BUN)
20 ตรวจการทำงานของไต Creatinin (GFR)
21 ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
22 ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
23 ตรวจการทำงานของตับ (Alk. Phosphatase)
24 ตรวจระดับกรดยูริค (Uric Acid)
25 ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
26 ตรวจเอกซเรย์ฟัน (Dental Examination by Dentist and X - ray )
27 ตรวจฟัน โดยทันตแพทย์ (Dental Examination )
จำนวน 27 รายการ
ราคาปกติ 10,475 บาท
ราคาประหยัด 6,290 บาท

เงื่อนไข

  • ราคาโปรโมชั่นรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. แล้ว

  • ใช้บริการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ชั้น 3 อาคาร A

  • กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจทุกครั้งได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาชั้น 3 อาคาร A
    โทร. 038-317-333 ต่อ 3325, 3326 หรือ 08-5000-205

  • รับบริการได้ภายในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากชำระค่าบริการ

หมายเหตุ

  • กรุณางดน้ำ - อาหารอย่างน้อย 8 - 12 ชั่วโมงก่อนรับการตรวจ

  • ผู้ตรวจจะได้รับสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ 1 เล่ม

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรม Executive PLUS (Male) (รายการตรวจ 27 รายการ)
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ