ศูนย์การแพทย์

โปรแกรม birthday check up

โปรแกรม birthday check up

No. รายการตรวจ
1 Physical Examination ซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
2 Vital Signs ตรวจความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
3 Chest X-ray เอกซเรย์ปอด
4 Fasting Blood Sugar (FBS) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
5 HbA1c ตรวจติดตามควบคุมเบาหวาน
6 BUN ตรวจการทำงานของไต
7 Creatinine ตรวจการทำงานของไต
8 Uric Acid ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด
9 Cholesterol ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด
10 Triglyceride ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด
11 HDL-Cholesterol ตรวจระดับไขมัน (ชนิดดี) ในเลือด
12 LDL-Cholesterol ตรวจระดับไขมัน (ชนิดไม่ดี) ในเลือด
13 SGPT ตรวจการทำงานของตับ
14 SGOT ตรวจการทำงานของตับ
15 Alk Phosphatase ตรวจการทำงานของตับ
16 CBC ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด
17 Urine Examination (UA) ตรวจปัสสาวะ
จำนวน 17 รายการ
ราคา 5,300 .-

หมายเหตุ

  • สงวนสิทธิ์ในการซื้อและใช้แพคเกจ Birthday Check Up ราคา 5,300 บาท ในเดือนที่ท่านเกิดเท่านั้น (ในวันเข้ารับบริการขอความร่วมมือในการแจ้งวันเดือนปีเกิดหรือบัตรประชาชนเพื่อรับสิทธิ์)

  • การรับสิทธิ์ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนหรือส่วนล่าง (1 ส่วน) สำหรับผู้ที่ซื้อโปรแกรม Birthday check up เท่านั้นไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

  • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้นจึงจะซื้อแพคเกจ Birthday check up ได้

  • รับบริการตรวจได้ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (พรีเมียม) รพ. พญาไท 2 ชั้น 8 อาคาร B ทุกวันเวลา 7-16 น.

  • กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม (ดื่มน้ำเปล่าได้) ก่อนเข้ารับการตรวจ 8-12 ชั่วโมง

  • แพคเกจ Birthday check up รวมค่าแพทย์ตรวจสุขภาพ ค่าบริการ

  • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ ได้ที่ Phyathai call center 1772

  • รับบริการได้ - 31 ธันวาคม 2563

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ