ศูนย์การแพทย์

รายการตรวจเพิ่มศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ Premium ปี 2020 (สำหรับลูกค้า ที่ซื้อโปรแกรมหลักแล้วเท่านั้น)

รายการตรวจเพิ่มศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ   Premium ปี  2020 (สำหรับลูกค้า ที่ซื้อโปรแกรมหลักแล้วเท่านั้น)No. ตรวจทางห้องปฎิบัติการ ราคา (บาท)
1 ตรวจหมู่เลือด ABO Blood Group ABO 221
2 ตรวจหมู่เลือด Rh Blood Group Rh 257
3 ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ Urine Examination (UA) 329
4 ตรวจการตั้งครรภ์จากปัสสาวะ Pregnancy Test 338
5 ตรวจอุจจาระ เพื่อดูไข่พยาธิ Stool Examination 329
6 ตรวจเลือดที่ปนมาในอุจาระ เพื่อดูภาวะการอักเสบของลำไส้ Occult Blood 311
7 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Glucose(Sugar) 302
8 การตรวจติดตามเบาหวาน Hb A1C 603
9 ตรวจการทำงานของไต BUN 320
10 ตรวจการทำงานของไต Creatinine 311
11 ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด Uric Acid 311
12 ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol 311
13 ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride 441
14 ตรวจระดับไขมันในเลือด HDL-Cholesterol 441
15 ตรวจระดับไขมันในเลือด LDL - Cholesterol (Direct) 441
16 ตรวจการทำงานของตับ SGOT (AST) 311
17 ตรวจการทำงานของตับ SGPT (ALT) 311
18 ตรวจการทำงานของตับ Alk Phosphatase 311
19 ตรวจการทำงานของตับ Total Protein 302
20 ตรวจการทำงานของตับ Albumin 270
21 ตรวจการทำงานของตับ Total Bilirubin 279
22 ตรวจการทำงานของตับ Direct Bilirubin 279
23 ตรวจการทำงานของตับ GGT (Gamma GT) 554
24 ตรวจโรคเลือดทางพันธุกรรม (รอผลตรวจ 3 วัน) Hb Typing 927
25 ตรวจหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง (ต้องมีการเซ็นต์ยินยอมรับการตรวจ) Anti HIV (HIVAb) (Screening) 810
26 ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส VDRL (RPR) 302
27 ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBsAg 495
28 ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Anti HBs (HBsAb) 554
29 ตรวจหาว่าเคยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หรือไม่ Anti HBc (HBcAb) 711
30 ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี Anti HCV (HCVAb) 833
31 ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ Anti HAV IgM 833
32 ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ เอ Anti HAV IgG 810
33 ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน Rubella IgG 639
34 ตรวจหาภูมิคุ้มกันสุกใส (รอผลตรวจ 3 วัน) Varicella Zoster IgG (Chicken Pox., Herperzoster) 1,170
35 ตรวจความเสี่ยงโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ C-Reactive Protein (hsCRP) 603
36 ตรวจการตั้งครรภ์ Pregnancy Test.  338
37 ตรวจสารเสพติด Amphetamines 558
38 ตรวจหาเชื้อ Covid -19 ( ตรวจจากเลือด ) รอผล 1 วัน COVID-19 (SARS-CoV2) Total Antibody (Rapid Test) 2,600
No. ตรวจคัดกรองค้นหาโรคไทรอยด์ ราคา (บาท)
39 ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH 594
39 ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ FT3 (Free T3) 554
40 ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ FT4 (Free T4) 554
No. ตรวจระดับฮอร์โมนเพศ ชาย / หญิง ราคา (บาท)
41 ตรวจระดับฮอร์โมน เพศชาย Testosterone 810
42 ตรวจระดับฮอร์โมน เพศหญิง E2 (Estradiol)+LH+FSH 1,814
43 ตรวจเพิ่ม ฮอร์โมน (ความเครียด 2 รายการพร้อมพบแพทย์ (anti aging )
(เจาะเลือดเวลา 8 น เท่านั้น)
Hormones (DHEAs ,Cortisol) 1,900
No. ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งชาย และ หญิง ราคา (บาท)
44 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (ชาย - หญิง) AFP (Alpha-Fetoprotein) 666
45 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (ชาย - หญิง) CEA (Carcinoembryonic antigen) 810
46 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (ชาย) PSA (Prostate Specific Antigen) 1,098
47 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (ชาย - หญิง) CA 19-9 (Cancer Antigen 19-9) 1,098
48 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (หญิง) CA 125 (Cancer Antigen 125) 1,098
49 ตรวจหายีนของมะเร็งรังไข่ (สารบ่งชี้มะเร็งรังไข่แบบละเอียด) (หญิง) HE4 1,800
50 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม (หญิง) CA 15-3 (Cancer Antigen 15-3) 1,098
51 ตรวจมะเร็งปากมดลูก (รวมค่าแพทย์) Thin Prep & PV 1,500
52 การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (การตรวจหา DNA ของเชื้อ HPV) HPV DNA PCR High Risk typing 16/18 (Cobas HPV) - NHS 2,800
53 ตรวจมะเร็งปากมดลูก พร้อม การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin Prep & PV with HPV DNA 2,500
54 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน US Upper Abdomen 1,700
55 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง US Lower Abdomen 1,700
56 ตรวจวัดปริมาณไขมันสะสมในตับ Fibroscan 3,000
57 ตรวจอัลตร้าซาวด์เต้านม+คลำเต้า (สำหรับผู้ที่อายุน้อยกว่า 35 ปี ) US Breast Both 2,500
58 ตรวจมะเร็งเต้านม และอัลตร้าซาวด์เต้านม+คลำเต้า (สำหรับผู้ที่อายุ 35 ปีขึ้นไป ) Mammogram Digital & US Breast 4,900
59 ตรวจคัดกรองความผิดปกติในระบบทางเดินอาหารและมะเร็งลำไส้ Fecal Occult Blood & Inflammation Screening
(FOB + Transferrin + Lactoferrin)
2,500
No. ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจ ราคา (บาท)
60 ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงตีบด้วยเครื่อง ABI Ankle Brachial Index (ABI) 850
61 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG 540
62

ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย

Exercise Stress Test (EST) 2,800
63

ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง

Echocardiogramphy 3,000
64

การตรวจหลอดเลือดใหญ่ที่คอ (รับบริการตรวจได้ช่วงบ่าย)

Doppler of Both Carotid System      4,500
65

การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่อง CT (ดูแคลเซี่ยมเกาะผนังในหลอดเลือดหัวใจ)

CT Colonary Artery Calcification 3,300
66 เอกซเรย์ปอดด้วยเครื่อง CT Screening Lung CT Screening Lung 6,000
No. รายการตรวจเอกซเรย์ อัลตร้าซาวด์ และการทำงานของปอด การได้ยิน ราคา (บาท)
67 ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องทั้งหมด (ส่วนบนและส่วนล่าง) US. Whole Abdomen. 3,400
68 ตรวจหาความหนาแน่นมวลกระดูก (ข้อสะโพกและกระดูกสันหลัง) BMD Lumbar Spine Hip. 950
69 เอกซเรย์ปอด Chest x ray 612
70 ตรวจอัลตร้าซาวด์ไทรอยด์ US Neck & Thyroid 1,800
71 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด Pulmonary Function Test 500
72 ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน Audiogram Test 500
73 ตรวจสายตาชีวอนามัย Occupational Vision Test 500
No. การตรวจระดับวิตามิน สารต้านอนุมูลอิสระ และสารพิษ ในร่างกาย ( Antioxidants / Micronutrients / Toxic Screening ) ราคา (บาท)
74 ตรวจเพิ่ม วิตามิน (เอ , อี , ซี พร้อมพบแพทย์ anti aging) Vitamin (A,E,C) 5,800
75 การตรวจสารพิษและโลหะหนักในร่างกาย Heavy metal toxin screening 4,850
76 ตรวจระดับโลหะหนักและสารต้านอนุมูลอิสระทางฝ่ามือด้วยเครื่อง Oligoscan Oligoscan 4,500
No. การตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย ราคา (บาท)
77 ตรวจเพิ่ม Inbody Inbody 1,650
78 ตรวจไขมันส่วนเกินและไขมันสะสมทั่วร่างกาย Dexa Scan 3,000
No. วัคซีน Vaccine ราคา (บาท)
79 วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 990
No. การรับวิตามินทางหลอดเลือดสูตรต่างๆ ( IV treatment) ราคา (บาท)
80 การให้วิตามินทางหลอดเลือดสูตร Fersh IV Treatment Fresh 3,500
81 การให้วิตามินทางหลอดเลือดสูตร Booster IV Treatment Booster 4,500
82 การให้วิตามินทางหลอดเลือดสูตร Beauty & Relaxing IV Treatment Beauty & Relaxing 3,000

เงื่อนไข

  • ราคานี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (พรีเมียม) รพ. พญาไท 2 เท่านั้น

  • รับบริการได้ที่ รพ. พญาไท 2 ชั้ 8 อาคาร B ทุกวัน เวลา 7-16 น.

  • ราคาที่ปรากฎสำหรับรับบริการในวันที่เข้ารับการตรวจสุขภาพเท่านั้น กรณีทำรายการวันอื่นอาจมีค่าบริการเพิ่มเติม

  • สามารถใช้ได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ