ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive


No. Detail Description Male Female
1 ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination
2 ตรวจความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital Signs
3 เอกซเรย์ปอด         Chest X-ray
4 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography (EKG)
5 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen
6* ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน หรือ
ตรวจดูแคลเซียมที่หลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่อง CT 256 slide หรือ
ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
Exercise stress test (EST) or CT
Coronary Artery Calcification or
Echocardiography
7 ตรวจภาวะกระดูกพรุน 2 ส่วนกระดูกสันหลังและสะโพก Bone Densitometry
8 ตรวจภาวะตับแข็ง ไขมันเกาะตับ ด้วยเครื่อง Fibroscan Fibroscan
9 ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Digital Mammogram  Digital Mammogram
10 พบแพทย์เฉพาะทางรักษ์เต้านม Breast Physician Examination
11 ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูก PV & ThinPrep
12 พบแพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวช Gynecologist Physician Examination
13 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS)
14 ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1C
15 ตรวจการทำงานของไต Bun
16 ตรวจการทำงานของไต Creatinine
17 ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด Uric Acid
18 ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
19 ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride
20 ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดดี) HDL-Cholesterol
21 ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดไม่ดี) LDL-Cholesterol
22 ตรวจการทำงานของตับ SGOT
23 ตรวจการทำงานของตับ SGPT
24 ตรวจการทำงานของตับ Alk Phosphatase
25 ตรวจการทำงานของตับ Total Protein
26 ตรวจการทำงานของตับ Albumin
27 ตรวจการทำงานของตับ Total Bilirubin
28 ตรวจการทำงานของตับ GGT (Gamma GT)
29 ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด CBC
30 ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA)
31 ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ FT4 (Free T4)
32 ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH (Thyroid Stimulating Hormone)
33 ตรวจหาสารมะเร็งบ่งชี้ตับ AFP (Alpha Fetoprotein)
34 ตรวจหาสารมะเร็งบ่งชี้ลำไส้ CEA
35 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA (Prostatic Specific Ag)
36 ตรวจหาฮอร์โมนเพศชาย Testosterone
37 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน CA19-9
38 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA 125
39 ตรวจระดับวิตามินดี Vitamin D
40 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Influenza Vaccine
* เลือกตรวจอย่างใดอย่างหนึ่ง 35 รายการ 38 รายการ
ราคาปกติ 39,330 46,360
ราคาแพ็คเกจ 17,900 23,500


*เลือกตรวจได้อย่างใดอย่างหนึ่ง


เงื่อนไข/รายละเอียดการใช้โปรแกรม


  • สงวนสิทธิ์การซื้อโปรแกรมเฉพาะชาวไทยเท่านั้น

  • ราคารวมค่าแพทย์ตรวจสุขภาพ/ค่าบริการ รพ. และค่าบริการพยาบาล

  • รับสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ 1 เล่ม

  • รับอาหารว่าง 1 ชุด

  • ก่อนเข้ารับการตรวจกรุณางดน้ำ (ดื่มน้ำเปล่าได้) และอาหารอย่างน้อย 8-12 ชม.

  • โทรนัดหมายเพื่อตรวจสุขภาพล่วงหน้าได้ที่ phyathai call center 1772

  • รับการตรวจที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ Premium ชั้น 8 อาคาร B เท่านั้น

  • สามารถใช้ได้ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่ม ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Premium) ชั้น 8 อาคาร B
โรงพยาบาลพญาไท 2
โทร 02-617-2444 ต่อ 3870 , 3871 , 3873
Phyathai call center 1772

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Male (EST)
บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Male (ECHO)
บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Male (CAC)
บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Female (EST)
บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Female (ECHO)
บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Female (CAC)
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ