ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ มั่นใจทุกช่วงวัย

โปรแกรมตรวจสุขภาพ มั่นใจทุกช่วงวัย

โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐานสำหรับหนุ่มสาว และตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนเพื่อดูอวัยวะภายใน

 • การตรวจสุขภาพพื้นฐานจะทำให้เราทราบถึงสุขภาพและความเสื่อมของอวัยวะโดยรวม เช่น ระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิต ปอด หัวใจ ตับและไตว่ายังดีอยู่หรือไม่ เพื่อการดูแลและป้องกันโรคด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ

 • ทั้งหมดนี้ก็เพื่อตรวจหาความแข็งแรงและความผิดปกติ และหากพบจะได้รีบรักษาก่อนที่อาการหรือโรคจะลุกลามรุนแรง

 

No. รายการตรวจ
1 Physical Examination ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
2 Vital signs วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
3 Chest X-ray เอกซเรย์ปอด
4 EKG ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
5 Urine Examination (UA) ตรวจปัสสาวะ
6 Complete Blood Count (CBC) ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
7 Fasting Boold Suger (FBS) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
8 Creatinine ตรวจการทำงานของไต
9 BUN ตรวจการทำงานของไต
10 SGOT ตรวจการทำงานของตับ
11 SGPT ตรวจการทำงานของตับ
12 Alk Phosphatase ตรวจการทำงานของตับ
13 Total Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (โคเลสเตอรอล)
14 Triglyceride ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไตรกลีเซอไรด์)
15 HDL-Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันดีในเลือด)
16 LDL-Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันไม่ดีในเลือด)
17 HbsAg ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
18 Anti HBs (HBsAb) ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี
จำนวน 18 รายการ
ราคาปกติ 3,500 .-
ราคา 2,450 .-

เงื่อนไข

 • ราคาดังกล่าวใช้ได้คนไทยเท่านั้น

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการอื่น ๆ ของ รพ.

 • ราคาดังกล่าวจำหน่ายวันที่กำหนดเท่านั้น วันที่ 16 มีนาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2563

 • สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ วันที่ 16 มีนาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563

หมายเหตุ

 • กรุณางดน้ำ - อาหาร อย่างน้อย 8 - 12 ชั่วโมงก่อนรับการตรวจ

 • ผู้ตรวจจะได้รับสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ 1 เล่ม

 • ผู้ตรวจจะได้รับคูปองอาหารว่าง 1 ชุด

 • เพื่อความสะดวกในการรับบริการ โปรดนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 1 ชั้น 7 โทร. 02-201-4600 ต่อ 2149


แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ มั่นใจทุกช่วงวัย
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ