ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ มั่นใจวัยทำงาน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ มั่นใจวัยทำงาน

โปรแกรมตรวจสุขภาพที่มีรายการพื้นฐานที่จำเป็น และมีการตรวจอัลตราซาวน์ช่องท้อง

การตรวจสุขภาพพื้นฐานนั้นมีความสำคัญ เพราะจะทำให้เราทราบถึงสุขภาพโดยรวม เช่น ระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิต สภาพปอดและหัวใจ รวมถึงระดับการทำงานของตับและไตว่ายังดีอยู่หรือไม่ เพื่อการป้องกันหรือหากพบความผิดปกติจะได้รักษาหรือปรับพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยง

การอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน เป็นการตรวจด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ที่จะทำให้เป็นภาพอวัยะภายในช่องท้องส่วนบนว่ามีความผิดปกติหรือมีก้อนเนื้อแปลกปลอมในอวัยวะเหล่านี้บ้างไหม? เช่น ตับ ตับอ่อน ม้าม ไต ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี รวมถึงเส้นเลือดต่างๆ หากพบความผิดปกติจะได้รีบรักษาก่อนที่อาการหรือโรคจะลุกลามรุนแรง

การตรวจอัลตราซาวน์ช่องท้องส่วนล่างเพิ่มเติม จะเป็นการตรวจดูอวัยวะอย่าง มดลูก รังไข่ ต่อมลูกหมาก กระเพาะปัสสาวะ ไส้ติ่ง และบริเวณช่องท้องส่วนล่างอื่นๆ เพื่อค้นหาความผิดปกติ เช่น ถุงน้ำรังไข่ ก้อนเนื้อในมดลูก ไส้ติ่งอักเสบ เป็นต้น หากพบความผิดปกติจะได้รีบรักษาก่อนที่อาการหรือโรคจะลุกลามรุนแรง

No. รายการตรวจ วัยทำงาน
(ช่องท้องส่วนบน)
วัยทำงาน
(ช่องท้องส่วนล่าง)
1 Physical Examination ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
2 Vital signs วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
3 Chest X-ray เอกซเรย์ปอด
4 EKG ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
5 Ultrasound Upper Abdomen ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน
Ultrasound Lower Abdomen ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง
6 Urine Examination (UA) ตรวจปัสสาวะ
7 Complete Blood Count (CBC) ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
8 Fasting Boold Suger (FBS) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
9 HbA1C ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด
10 Creatinine ตรวจการทำงานของไต
11 BUN ตรวจการทำงานของไต
12 SGOT ตรวจการทำงานของตับ
13 SGPT ตรวจการทำงานของตับ
14 Alk Phosphatase ตรวจการทำงานของตับ
15 Total Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (โคเลสเตอรอล)
16 Triglyceride ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไตรกลีเซอไรด์)
17 HDL-Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันดีในเลือด)
18 LDL-Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันไม่ดีในเลือด)
19 Uric Acid ตรวจระดับกรดยูริค
20 Alpha Fetoprotein (AFP) ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
21 CEA ตรวจหาสารชี้บ่งมะเร็งทางเดินอาหาร
จำนวน 21 รายการ
ราคาปกติ 6,500 .-
ราคาประหยัด 4,550 .-

เงื่อนไข

  • ราคาดังกล่าวใช้ได้คนไทยเท่านั้น

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการอื่น ๆ ของ รพ.

  • ราคาดังกล่าวจำหน่ายวันที่กำหนดเท่านั้น วันที่ 16 มีนาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2563

  • สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563

หมายเหตุ

  • กรุณางดน้ำ - อาหาร อย่างน้อย 8 - 12 ชั่วโมงก่อนรับการตรวจ

  • ผู้ตรวจจะได้รับสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ 1 เล่ม

  • ผู้ตรวจจะได้รับคูปองอาหารว่าง 1 ชุด

  • เพื่อความสะดวกในการรับบริการ โปรดนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

  • ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 1 ชั้น 7 โทร. 02-201-4600 ต่อ 2149


แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ มั่นใจวัยทำงาน (อัลตร้าซาวน์ท้องส่วนบน)
บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ มั่นใจวัยทำงาน (อัลตร้าซาวน์ท้องส่วนล่าง)
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ