ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมตรวจสุขภาพมั่นใจ วัย 40+ (หญิง)

โปรแกรมตรวจสุขภาพมั่นใจ วัย 40+ (หญิง)


โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐานที่จำเป็น สำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป

สำหรับผู้หญิง

เป็นตรวจสุขภาพสุขภาพโดยรวม เช่น ระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิต ปอด หัวใจ ตับ ไต พร้อมตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งส่วนบนและส่วนล่าง เพื่อตรวจภาวะกระดูกพรุน ตรวจเอกซเรย์ และอัลตร้าซาวด์เต้านมด้วยเครื่องดิจิตอล พบแพทย์เฉพาะทางรักษ์เต้านม ตรวจมะเร็งปากมดลูกและตรวจภายในสตรี พร้อมพบแพทย์เฉพาะทางสูติ-นรีเวช ตรวจระดับกรดยูริค ฮอร์โมนไทรอยด์สารบ่งชี้มะเร็งตับ สารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร สารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ สารบ่งชี้มะเร็งเต้านม

โปรแกรมนี้ยังเลือกวิธีการตรวจสมรรถภาพหัวใจได้จาก 2 วิธี คือ

 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาย (Exercise Stress Test) เพื่อประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวใจ การตอบสนองของหัวใจต่อออกซิเจน ว่าจะมีหายใจขัด เจ็บแน่นหน้าอก หัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติหรือไม่

 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง (Echocardiogram) เป็นการตรวจการทำงานของหัวใจ การบีบตัว และลักษณะทางกายภาพของหัวใจ ทำให้สามารถวินิจฉัยได้ว่าบุคคลผู้นั้นป่วยเป็นโรคหัวใจหรือไม่

No. รายการตรวจ ผู้หญิง
1 Physical Examination ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
2 Vital signs วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
3 Chest X-ray เอกซเรย์ปอด
4 EKG ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
5** Exercise Stress Test or
Echocardiography
ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน หรือ
การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียง สะท้อนความถี่สูง
6 Ultrasound Whole Abdomen ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด
7 Bone Densitometry ตรวจภาวะกระดูกพรุน
8 Urine Examination (UA) ตรวจปัสสาวะ
9 Complete Blood Count (CBC) ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
10 Fasting Boold Suger (FBS) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
11 HbA1C ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด
12 Creatinine ตรวจการทำงานของไต
13 BUN ตรวจการทำงานของไต
14 SGOT ตรวจการทำงานของตับ
15 SGPT ตรวจการทำงานของตับ
16 Alk Phosphatase ตรวจการทำงานของตับ
17 Total Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (โคเลสเตอรอล)
18 Triglyceride ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไตรกลีเซอไรด์)
19 HDL-Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันดีในเลือด)
20 LDL-Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันไม่ดีในเลือด)
21 Uric Acid ตรวจระดับกรดยูริค
22 Thyroid Stimulating Hormone (TSH) ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์
23 FT4 ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์
24 Alpha Fetoprotein (AFP) ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
25 CEA ตรวจหาสารชี้บ่งมะเร็งทางเดินอาหาร
26 Physical Examination by OB-GYN พบแพทย์เฉพาะทางสูติ-นรีเวช
27 PV & PAP Test (Thin Prep) ตรวจมะเร็งปากมดลูกและตรวจภายในสตรี
28 Digital Mammography ตรวจเอกซเรย์ และอัลตร้าซาวนด์เต้านมด้วยเครื่องดิจิตอล
29 Breast Physiocol Examination พบแพทย์เฉพาะทางรักษ์เต้านม
30 CA15-3 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม
31 CA125 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งไข่
จำนวน 31 รายการ
ราคาปกติ 19,500 .-
ราคาประหยัด 13,650 .-

เงื่อนไข

 • ราคาโปรโมชั่นนี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการอื่น ๆ ของ รพ.

 • ราคาดังกล่าวจำหน่ายวันที่กำหนดเท่านั้น วันที่ 16 มีนาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2563

 • สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563

 • **รายการที่ 5 เลือกอย่างใดอย่างนึง ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

หมายเหตุ

 • กรุณางดน้ำ - อาหาร อย่างน้อย 8 - 12 ชั่วโมงก่อนรับการตรวจ

 • ผู้ตรวจจะได้รับสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ 1 เล่ม

 • ผู้ตรวจจะได้รับคูปองอาหารว่าง 1 ชุด

 • เพื่อความสะดวกในการรับบริการ โปรดนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 1 ชั้น 7 โทร. 02-201-4600 ต่อ 2149


แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ มั่นใจวัย 40+ EST หรือ Echo (หญิง)
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ