ศูนย์การแพทย์

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไป)

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไป)


การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ก็เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรค ซึ่งควรฉีดก่อนเข้าฤดูฝน โดยองค์การอนามัยโลกได้แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆ อยู่ยิ่งควรได้รับวัคซีน เพราะหากเป็นไข้หวัดใหญ่จะส่งผลกระทบถึงโรคอื่นๆ ที่เป็นอยู่ได้มาก

ใครบ้างที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่?

 • ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค ได้แก่ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ไตวาย หอบหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจ และโรคมะเร็งที่อยู่ระหว่างได้รับเคมีบำบัด

 • หญิงมีครรภ์ที่อายุครรภ์ 4 เดือน ขึ้นไป

 • ผู้ที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป

 • เด็กเล็ก อายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี

 • ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

 • ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย

 • ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และผู้ติดเชื้อ HIV

No. รายการตรวจ ราคาประหยัด
1 วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไป) 790

เงื่อนไข

 • ราคาดังกล่าวใช้ได้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการอื่น ๆ ของ รพ.

 • ราคาดังกล่าวจำหน่ายวันที่กำหนดเท่านั้น วันที่ 16 มีนาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2563

 • สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563

หมายเหตุ

 • เพื่อความสะดวกในการรับบริการ โปรดนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

 • ศูนย์อายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น 1 โทร 02-201-4600 ต่อ 2166-2167

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไป)
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ