ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Flexible Buy 1 Get 1

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Flexible Buy 1 Get 1

โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐานสำหรับหนุ่มสาว และตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนเพื่อดูอวัยวะภายใน

 • การตรวจสุขภาพพื้นฐานจะทำให้เราทราบถึงสุขภาพและความเสื่อมของอวัยวะโดยรวม เช่น ระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิต ปอด หัวใจ ตับและไตว่ายังดีอยู่หรือไม่ เพื่อการดูแลและป้องกันโรคด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ

 • การอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน เป็นการตรวจเพื่อให้เห็นภาพอวัยะภายในช่องท้องส่วนบนว่ามีความผิดปกติหรือมีก้อนเนื้อแปลกปลอมหรือไหม? เช่น ตรวจตับ ตับอ่อน ม้าม ไต ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี รวมถึงเส้นเลือดต่างๆ

 • ทั้งหมดนี้ก็เพื่อตรวจหาความแข็งแรงและความผิดปกติ และหากพบจะได้รีบรักษาก่อนที่อาการหรือโรคจะลุกลามรุนแรง

No. รายการตรวจ
1 ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination
2 วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital signs
3 เอกซเรย์ปอด Chest X-ray
4 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
5 ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA)
6 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count (CBC)
7 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Boold Suger (FBS)
8 ตรวจปริมาณน้ำตาลเฉลี่ยสะสม HbA1c
9 ตรวจการทำงานของไต Creatinine
10 ตรวจการทำงานของไต BUN
11 ตรวจการทำงานของตับ SGOT
12 ตรวจการทำงานของตับ SGPT
13 ตรวจการทำงานของตับ Alk Phosphatase
14 ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (โคเลสเตอรอล) Total Cholesterol
15 ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไตรกลีเซอไรด์) Triglyceride
16 ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันดีในเลือด) HDL-Cholesterol
17 ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันไม่ดีในเลือด) LDL-Cholesterol
18 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
19 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร CEA
20 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด U/S Whole Abdomen
ราคาปกติ 16,060 บาท
ราคาประหยัด 12,900 บาท

เงื่อนไข

 • ราคาโปรโมชั่นนี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการอื่น ๆ ของรพ.

 • ราคาดังกล่าวจำหน่ายวันที่กำหนดเท่านั้น

 • เมื่อซื้อ โปรแกรมตรวจสุขภาพนี้ รับทันที โปรแกรมสุขภาพในโปรแกรมเดียวกันอีก 1 โปรแกรม สามารถรับคูปองฟรีได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 1 ชั้น 7  ได้วันที่ 23 มีนาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 07.00-15.00 น.

 • เงื่อนไขสำหรับคูปองฟรี

  • ในวันที่เข้าตรวจสุขภาพ ต้องนำคูปองฟรีมาด้วย

  • แจ้งสิทธิ์การใช้คูปองฟรี,สำเนาบัตรประชาชนของผู้ซื้อ(ผู้จ่ายเงิน)โปรแกรมตรวจสุขภาพ,แจ้งเลข Order Confirmation พร้อมลงทะเบียนที่จุดลูกค้าสัมพันธ์ อาคาร 1 ชั้น 1

 • สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563

หมายเหตุ

 • กรุณางดน้ำ - อาหาร อย่างน้อย 8 - 12 ชั่วโมงก่อนรับการตรวจ

 • ผู้ตรวจจะได้รับสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ 1 เล่ม

 • ผู้ตรวจจะได้รับคูปองอาหารว่าง 1 ชุด

 • เพื่อความสะดวกในการรับบริการ โปรดนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 1 ชั้น 7 โทร. 02-201-4600 ต่อ 2149

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Flexible Buy 1 Get 1

คูปองฟรีได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 1 ชั้น 7 (วันที่ 23 มี.ค. 2563 – 31 พ.ค. 2563 เวลา 07.00-15.00 น.)

บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ