ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Flexible วัย 40+ EST-Echo

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Flexible วัย 40+ EST-Echo

โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐานที่จำเป็น สำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป (เพศชาย)

 • เป็นตรวจสุขภาพสุขภาพโดยรวม เช่น ระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิต ปอด หัวใจ ตับ ไต พร้อมตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งส่วนบนและส่วนล่าง ตรวจภาวะกระดูกพรุน กรดยูริค ฮอร์โมนไทรอยด์ ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก สารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร ระดับฮอร์โมนเพศชาย หากพบความผิดปกติจะได้รีบรักษาให้ตรงจุด

โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐานที่จำเป็น สำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป (เพศหญิง)

 • เป็นตรวจสุขภาพสุขภาพโดยรวม เช่น ระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิต ปอด หัวใจ ตับ ไต พร้อมตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งส่วนบนและส่วนล่าง เพื่อตรวจภาวะกระดูกพรุน ตรวจเอกซเรย์ และอัลตร้าซาวด์เต้านมด้วยเครื่องดิจิตอล พบแพทย์เฉพาะทางรักษ์เต้านม ตรวจมะเร็งปากมดลูกและตรวจภายในสตรี พร้อมพบแพทย์เฉพาะทางสูติ-นรีเวช ตรวจระดับกรดยูริค ฮอร์โมนไทรอยด์สารบ่งชี้มะเร็งตับ สารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร สารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ สารบ่งชี้มะเร็งเต้านม

การตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาย (Exercise Stress Test) เพื่อประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวใจ การตอบสนองของหัวใจต่อออกซิเจน ว่าจะมีหายใจขัด เจ็บแน่นหน้าอก หัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติหรือไม่

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง (Echocardiogram) เป็นการตรวจการทำงานของหัวใจ การบีบตัว และลักษณะทางกายภาพของหัวใจ ทำให้สามารถวินิจฉัยได้ว่าบุคคลผู้นั้นป่วยเป็นโรคหัวใจหรือไม่


No. รายการตรวจ ชาย หญิง
1 ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination
2 วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital signs
3 เอกซเรย์ปอด Chest X-ray
4 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
5** ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาย หรือ
การตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง
Exercise Stress Test or
Echocardiogram
6 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด U/S. Whole Abdomen
7 ตรวจภาวะกระดูกพรุน Bone Densitometry
8 ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA)
9 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count (CBC)
10 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Boold Suger (FBS)
11 ตรวจปริมาณน้ำตาลเฉลี่ยสะสม HbA1c
12 ตรวจการทำงานของไต Creatinine
13 ตรวจการทำงานของไต BUN
14 ตรวจการทำงานของตับ SGOT
15 ตรวจการทำงานของตับ SGPT
16 ตรวจการทำงานของตับ Alk Phosphatase
17 ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (โคเลสเตอรอล) Total Cholesterol
18 ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไตรกลีเซอไรด์) Triglyceride
19 ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันดีในเลือด) HDL-Cholesterol
20 ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันไม่ดีในเลือด) LDL-Cholesterol
21 ตรวจระดับกรดยูริค Uric acid
22 ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ Thyroid Stimulating Hormone (TSH)
23 ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ FT4
24 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
25 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก Prostic Specific Antigen (PSA)  
26 ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย Testosterone  
27 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร CEA
28 ตรวจเอกซเรย์ และอัลตร้าซาวนด์เต้านมด้วยเครื่องดิจิตอล Digital Mammography  
29 พบแพทย์เฉพาะทางรักษ์เต้านม Breast Physiocol Examination  
30 ตรวจมะเร็งปากมดลูกและตรวจภายในสตรี PV & PAP Test (Thin Prep)  
31 พบแพทย์เฉพาะทางสูติ-นรีเวช Physical Examination by OB-GYN Physical Examination by OB-GYN  
32 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA125  
33 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม CA15-3  
จำนวน 27 รายการ 31 รายการ
ราคาปกติ 13,500 บาท 19,500 บาท
ราคาประหยัด 9,500 บาท 14,000 บาท

เงื่อนไข

 • **รายการที่ 5 เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

 • ราคาโปรโมชั่นนี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการอื่น ๆ ของรพ.

 • ราคาดังกล่าวจำหน่ายวันที่เฉพาะกำหนดเท่านั้น

 • โปรแกรมนี้ ไม่สามารถใช้กับผู้ที่ทำศัลยกรรมเสริมหน้าอก

 • เมื่อซื้อ โปรแกรมตรวจสุขภาพนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 - 15 เมษายน 2563
  รับทันทีวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ มูลค่า 790 บาท (ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ และค่าบริการอื่นๆของรพ.)
  สามารถรับคูปองฟรีได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 1 ชั้น 7 เวลา 07.00-15.00 น.

 • ระยะการเข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563

หมายเหตุ

 • กรุณางดน้ำ - อาหาร อย่างน้อย 8 - 12 ชั่วโมงก่อนรับการตรวจ

 • ผู้ตรวจจะได้รับสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ 1 เล่ม

 • ผู้ตรวจจะได้รับคูปองอาหารว่าง 1 ชุด

 • เพื่อความสะดวกในการรับบริการ โปรดนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 1 ชั้น 7 โทร. 02-201-4600 ต่อ 2149

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Flexible วัย 40+ EST/Echo (ชาย)
บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Flexible วัย 40+ EST/Echo (หญิง)
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ