ศูนย์การแพทย์

Expert Health Liver Check Up

Expert Health Liver Check Up


โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจค้นหาความเสี่ยงโรคทางตับ ด้วยการตรวจดูภาวะตับแข็งหรือไขมันเกาะตับ มะเร็งตับ ด้วยเครื่อง Fibroscan การตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ การตรวจหาเชื้อหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี การตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ตรวจการทำงานของตับ ไต ต่อมไทรอยด์ การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งชนิดต่างๆ การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen) ตรวจน้ำตาล ไขมัน ปัสสาวะในผู้ชายดูเรื่องของตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก ในผู้หญิงหญิงตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Digital Mammogram และตรวจความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีพิเศษ พร้อมรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

No. Detail Description Male Female
1 ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination
2 ตรวจความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital Signs
3 เอกซเรย์ปอด Chest X-ray
4 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography (EKG)
5 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen
6 ตรวจภาวะตับแข็ง ไขมันเกาะตับ ด้วยเครื่อง Fibroscan Fibroscan
7 ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Digital Mammogram Digital Mammogram
8 พบแพทย์เฉพาะทางรักษ์เต้านม Breast Physical Examination
9 ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูก PV& ThinPrep
10 พบแพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวช Gynaecologist Physical Examination
11 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS)
12 ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1C
13 ตรวจการทำงานของไต Bun
14 ตรวจการทำงานของไต Creatinine
15 ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด Uric Acid
16 ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
17 ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride
18 ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดดี) HDL-Cholesterol
19 ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดไม่ดี) LDL-Cholesterol
20 ตรวจการทำงานของตับ SGOT
21 ตรวจการทำงานของตับ SGPT
22 ตรวจการทำงานของตับ Alk Phosphatase
23 ตรวจการทำงานของตับ Total Protein
24 ตรวจการทำงานของตับ Albumin
25 ตรวจการทำงานของตับ Total Bilirubin
26 ตรวจการทำงานของตับ GGT (Gamma GT)
27 ตรวจการทำงานของตับ Direct Bilirubin
28 ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด CBC
29 ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA)
30 ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH (Thyroid Stimulating Hormone)
31 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP (Alpha Fetoprotein)
32 ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ Anti HAV IgG (HAVAb)
33 ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี Anti HCV (HCVAb)
34 ตรวจหากสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA (Prostatic Specific Ag)
35 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Influenza Vaccine
* เลือกตรวจอย่างใดอย่างหนึ่ง 31 รายการ 34 รายการ
ราคา 13,500 18,800เงื่อนไข/รายละเอียดการใช้โปรแกรม

  • ราคารวมค่าแพทย์ตรวจสุขภาพ/ค่าบริการ รพ. และค่าบริการพยาบาล

  • รับสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ 1 เล่ม

  • รับอาหารว่าง 1 ชุด

  • ก่อนเข้ารับการตรวจกรุณางดน้ำ (ดื่มน้ำเปล่าได้) และอาหารอย่างน้อย 8-12 ชม.

  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • โทรนัดหมายเพื่อตรวจสุขภาพล่วงหน้าได้ที่ phyathai call center 1772

  • สามารถใช้ได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564สอบถามรายละเอียดเพิ่ม ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Premium) ชั้น 8 อาคาร B
โรงพยาบาลพญาไท 2
โทร 02-617-2444 ต่อ 3870 , 3871 , 3873
Phyathai call center 1772

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

Expert Health Liver Check Up (Female)
บาท
Expert Health Liver Check Up (Male)
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ