ศูนย์การแพทย์

Well Come Back to Health @ Phyathai 2 Hospital

Well Come Back  to Health @ Phyathai 2 Hospital


แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Best Check up
บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Smart Check up
บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Perfect Check up Male
บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Perfect Check up Female
บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Expert Health Male
บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Expert Health Female
บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Expert Stroke Male
บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Expert Stroke Female
บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Hybrid Male
บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Hybrid Female
บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Male
บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Female
บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Stroke(MRI) Male
บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Stroke (MRI) Female
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ