ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมตรวจหาสารภูมิที่แพ้ โดยการเจาะเลือด BLOOD TEST

โปรแกรมตรวจหาสารภูมิที่แพ้ โดยการเจาะเลือด BLOOD TEST


รายการตรวจ

 1. ทดสอบสารเลือดตรวจหาภูมิที่แพ้โดยอาหาร Blood test for Food Allergens (20 ชนิด)
 2. ราคา 3,500 บาท

 3. ทดสอบสารเลือดตรวจหาภูมิที่แพ้โดยการหายใจ Blood test for Aeroallergens (20 ชนิด)
 4. ราคา 3,500 บาท

 5. ทดสอบสารเลือดตรวจหาภูมิที่แพ้รวม Blood test for Food Allergens and Aeroallergens (40 ชนิด)
 6. ราคา 5,600 บาท

เงื่อนไข

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
 • เฉพาะแพทย์ที่เข้าร่วมโปรแกรมเท่านั้น
 • โทรนัดหมายล่วงหน้าเพื่อใช้บริการได้ที่ Phyathai Call Center 1772
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิก หู คอ จมูก โรงพยาบาลพญาไท 2 ชั้น 19 อาคาร B 0-2617-2444 ต่อ 1235 ,1236
 • ระยะการเข้ารับบริการ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 31 ตุลาคม 2563

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

ทดสอบสารเลือดตรวจหาภูมิที่แพ้รวม Blood test for Food Allergens and Aeroallergens (40 ชนิด)
บาท
ทดสอบสารเลือดตรวจหาภูมิที่แพ้โดยการหายใจ Blood test for Aeroallergens (20 ชนิด)
บาท
ทดสอบสารเลือดตรวจหาภูมิที่แพ้โดยอาหาร Blood test for Food Allergens (20 ชนิด)
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ