ศูนย์การแพทย์

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด 1 เข็ม

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด 1 เข็ม


วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด สามารถป้องกันการเกิดโรคได้ร้อยละ 69.8 และป้องกันการเกิดอาการแทรกซ้อนคือ อาการปวดปลายประสาทหลังเป็นโรคงูสวัดได้ถึงร้อยละ 66.5 โดยทั่วไปจะฉีดเข้าใต้ผิวหนังเพียงเข็มเดียว

ผู้ที่ “ควร” ได้รับวัคซีนป้องกันงูสวัด

 • ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ทั้งที่เคยเป็นและไม่เคยเป็นโรคงูสวัด หรือโรคอีสุกอีใสมาก่อน
 • ผู้ใหญ่ที่มีอายุ 50-59 ปีที่เคยมีประวัติเป็นโรคอีสุกอีใส หรือโรคงูสวัดมาก่อน

ผู้ที่ “ควรงด” รับวัคซีนป้องกันงูสวัด

 • เคยมีประวัติแพ้ส่วนประกอบของวัคซีนอย่างรุนแรง ได้แก่ สารเจลาติน หรือยา Neomycin
 • เนื่องจากเป็นวัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ จึงห้ามฉีดในผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องรุนแรง เช่น กำลังได้รับยากดภูมิคุ้มกัน หรือยาสเตียรอยด์ขนาดสูง ติดเชื้อเอชไอวี ที่มีค่า CD4 ต่ำมาก
 • หญิงตั้งครรภ์ หรืออาจจะตั้งครรภ์
 • หากมีไข้สูง หรือเจ็บป่วยเฉียบพลัน ควรเลื่อนการรับวัคซีนออกไปก่อน รอให้หายป่วยก่อนจึงค่อยมารับวัคซีน
 • กรณีเป็นหวัดเล็กน้อย ไม่มีไข้ สามารถรับวัคซีนได้

รายการตรวจ

 1. วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด 1 เข็ม
 2. ราคา 5,900 บาท


เงื่อนไข

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์, ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ แล้ว
 • ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดในโปรแกรมเหมาจ่ายและรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน และสอบถามเงื่อนไขก่อนเข้ารับบริการที่ รพ.พญาไท 1, 2, 3, นวมินทร์ และศรีราชา
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563

หมายเหตุ การติดต่อ

 • เพื่อความสะดวกในการรับบริการ โปรดนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน
 • รพ.พญาไท 1, 2, 3 และนวมินทร์ ติดต่อ Phyathai Call Center 1772
 • รพ.พญาไท ศรีราชา ติดต่อแผนกอายุรกรรม โทร. 038-317-333 ต่อ 2129


แพ็คเกจและโปรโมชั่น

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด 1 เข็ม
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ