ศูนย์การแพทย์

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ อายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป (รับบริการที่โรงพยาบาล)

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ อายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป (รับบริการที่โรงพยาบาล)


การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ก็เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรค ซึ่งควรฉีดก่อนเข้าฤดูฝน โดยองค์การอนามัยโลกได้แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆ อยู่ยิ่งควรได้รับวัคซีน เพราะหากเป็นไข้หวัดใหญ่จะส่งผลกระทบถึงโรคอื่นๆ ที่เป็นอยู่ได้มาก

ใครบ้างที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่?

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค ได้แก่ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ไตวาย หอบหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจ และโรคมะเร็งที่อยู่ระหว่างได้รับเคมีบำบัด

 • หญิงมีครรภ์ที่อายุครรภ์ 4 เดือน ขึ้นไป
 • ผู้ที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป
 • ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
 • ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
 • ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และผู้ติดเชื้อ HIV

รายการตรวจ

 1. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (รับบริการที่โรงพยาบาล)
 2. ราคา 790 บาท


เงื่อนไข

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์, ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ แล้ว
 • ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดในโปรแกรมเหมาจ่ายและรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน และสอบถามเงื่อนไขก่อนเข้ารับบริการที่ รพ.พญาไท 1, 2, 3, นวมินทร์ และศรีราชา
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สามารถรับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563
 • อายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป

ช่องทางการติดต่อ

 • เพื่อความสะดวกในการรับบริการ โปรดนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน
 • รพ.พญาไท 1, 2, 3 และนวมินทร์ ติดต่อ Phyathai Call Center 1772
 • รพ.พญาไท ศรีราชา ติดต่อแผนกอายุรกรรมชั้น 1 อาคาร A 038-317-333 ต่อ 2129
 • รพ.พญาไท 1 รับบริการที่ศูนย์อายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น 1
 • รพ.พญาไท 2 รับบริการที่ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 1 อาคาร A
 • รพ.พญาไท 3 รับบริการที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 18
 • รพ.พญาไท นวมินทร์ รับบริการที่ศูนย์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันผู้ใหญ่และนักเดินทาง ชั้น 1
 • รพ.พญาไท ศรีราชา รับบริการที่แผนกอายุรกรรมชั้น 1 อาคาร A

แพ็คเกจและโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้องแพ็คเกจและโปรโมชั่น

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (รับบริการที่โรงพยาบาล)
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ