ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Gen M (เลือกตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง)

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Gen M (เลือกตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง)

โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงวัย Gen M เหมาะสำหรับวัยเริ่มทำงาน เป็นโปรแกรมที่ครอบคลุมการตรวจเอกซเรย์ปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ วัดระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิต ปริมาณไขมันในเลือด ความสมบูรณ์ของเลือด และการทำงานของตับ-ไต ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ รวมการตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งยอดฮิตที่พบได้บ่อย และมักไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้น อย่างมะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อน และมะเร็งทางเดินอาหาร

การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง

 • สำหรับผู้ชาย จะเป็นการตรวจดูการทำงานของกระเพาะปัสสาวะ และต่อมลูกหมาก
 • สำหรับผู้หญิง จะตรวจดูการทำงานของกระเพาะปัสสาวะ เนื้องอกมดลูก ถุงน้ำรังไข่

รายการตรวจ

 1. Physical Examination | ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 2. Vital signs | วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
 3. Chest X-ray | เอกซเรย์ปอด
 4. Electrocardiography (EKG) | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 5. Ultrasound Lower Abdomen | ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง
 6. Urine Examination (UA) | ตรวจปัสสาวะ
 7. Complete Blood Count (CBC) | ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 8. Fasting Blood Sugar (FBS) | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
 9. HbA1c | ตรวจติดตามควบคุมเบาหวาน
 10. Creatinine | ตรวจการทำงานของไต
 11. BUN | ตรวจการทำงานของไต
 12. SGOT | ตรวจการทำงานของตับ
 13. SGPT | ตรวจการทำงานของตับ
 14. Alk Phosphatase | ตรวจการทำงานของตับ
 15. Total Cholesterol | ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (โคเลสเตอรอล)
 16. Triglyceride | ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไตรกลีเซอไรด์)
 17. HDL-Cholesterol | ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันดีในเลือด)
 18. LDL-Cholesterol | ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันไม่ดีในเลือด)
 19. Uric acid | ตรวจระดับกรดยูริค
 20. Alpha Fetoprotein (AFP) | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
 21. CEA | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร
 22. CA19-9 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน

ราคา 6,000 บาท จากราคาปกติ 11,250 บาท


เงื่อนไข

 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าคนไทยเท่านั้น
 • รับสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ พร้อมคูปองอาหาร
 • สามารถรับบริการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 18 โรงพยาบาลพญาไท 3 เท่านั้น
 • กรุณางดเครื่องดื่มและงดอาหาร อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง (น้ำเปล่าดื่มได้) ก่อนรับการตรวจสุขภาพ
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ แล้ว
 • โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมอื่นๆได้
 • โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • สอบถามรายละเอียดและนัดหมายตรวจสุขภาพล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ที่พญาไท Call Center 1772 หรือ line @phyathai3family
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โทร. 02-467-1111 ต่อ 1816 - 1817
 • สามารถเข้ารับบริการได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Gen M (เลือกตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง)
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ