ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องคลอด (แถมการตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของสเปิร์ม)

โปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องคลอด (แถมการตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของสเปิร์ม)


เพราะสาเหตุการมีบุตรยาก อาจเกิดได้จากทั้งทางฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย ดังนั้น การตรวจหาภาวะมีบุตรยากจึงควรเข้ารับการตรวจร่วมกัน เพื่อประเมินหาสาเหตุและแก้ไขได้ตรงจุด โดย...

 • การตรวจอัลตราซาวด์ทางช่องคลอดในผู้หญิง ...เป็นการตรวจนับไข่อ่อน เพื่อประเมินอายุของรังไข่ และเพื่อตรวจหาเนื้องอกที่มดลูกและรังไข่ รวมทั้งซีสต์ที่รังไข่ ซึ่งเป็นอีกสาเหตุที่พบได้บ่อยในผู้ที่มีปัญหามีบุตรยาก
 • การตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของสเปิร์ม ...เป็นการตรวจเพื่อตรวจคุณภาพของน้ำอสุจิ ไม่ว่าจะเป็นปริมาตรของอสุจิที่หลั่งออกมา ความเข้มข้นของอสุจิ หรือการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิ

รายการตรวจ

 1. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องคลอดสำหรับคุณผู้หญิง
 2. ตรวจวิเคราะห์ ความสมบูรณ์ของสเปิร์ม สำหรับคุณผู้ชาย
 3. ตรวจโดยสูตินรีแพทย์

ราคา 2,700 บาท จากปกติ 4,900 บาท


เงื่อนไข

 • ราคาโปรโมชั่นรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. แล้ว
 • ใช้บริการได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร โรงพยาบาลพญาไท 2 อาคาร B ชั้น 10
 • กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจทุกครั้งได้ที่ 1772 หรือศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร โรงพยาบาลพญาไท 2 อาคาร B ชั้น 10 โทร 02-617-2444 ต่อ 1057, 1058
 • วันที่สามารถเข้ารับบริการ 3 ส.ค. 2563 และวันสุดท้ายที่สามารถเข้ารับบริการ ในแต่ละแพคเกจ 31 ธ.ค. 2563

หมายเหตุ

 • ต้องทำการนัดหมายเพื่อเข้าพบแพทย์ก่อนเข้ารับการตรวจ
 • ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร โรงพยาบาลพญาไท 2 อาคาร B ชั้น 10 โทร 02-617-2444 ต่อ 1057, 1058


แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องคลอด (แถมการตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของสเปิร์ม)
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ