ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมฉีดสีท่อนำไข่ ตรวจดูความผิดปกติ ค้นหาสาเหตุการมีบุตรยาก

โปรแกรมฉีดสีท่อนำไข่ ตรวจดูความผิดปกติ ค้นหาสาเหตุการมีบุตรยาก


การฉีดสีท่อนำไข่ เป็นการตรวจพิเศษทางรังสีวิทยาเกี่ยวข้องกับการฉีดสารทึบรังสีที่มีไอโอดีนเป็นส่วนประกอบเข้าทางปากมดลูกเข้าสู่โพรงมดลูกและท่อนำไข่ทั้งสองข้างก่อนจะถ่ายภาพเอกซเรย์ การตรวจนี้เพื่อดูรูปร่างโดยทั่วไปของมดลูก และตรวจหาสาเหตุการมีบุตรยาก หรือการเป็นหมัน เช่น ท่อรังไข่ตีบตัน หรือโพรงมดลูกมีลักษณะผิดปกติ เป็นต้น


รายการตรวจ

  1. การฉีดสีท่อนำไข่ และอ่านผลโดยแพทย์รังสีวิทยา
  2. พบสูตินรีแพทย์ด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ราคา 5,000 บาท จากปกติ 9,400 บาท


เงื่อนไข

  • ราคาโปรโมชั่นรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. แล้ว
  • ใช้บริการได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร โรงพยาบาลพญาไท 2 อาคาร B ชั้น 10
  • กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจทุกครั้งได้ที่ 1772 หรือศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร โรงพยาบาลพญาไท 2 อาคาร B ชั้น 10 โทร 02-617-2444 ต่อ 1057, 1058
  • วันที่สามารถเข้ารับบริการ 3 ส.ค. 2563 และวันสุดท้ายที่สามารถเข้ารับบริการ ในแต่ละแพคเกจ 31 ธ.ค. 2563

หมายเหตุ

  • ต้องทำการนัดหมายเพื่อเข้าพบแพทย์ก่อนเข้ารับการตรวจ
  • ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร โรงพยาบาลพญาไท 2 อาคาร B ชั้น 10 โทร 02-617-2444 ต่อ 1057, 1058


แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมฉีดสีท่อนำไข่ ตรวจดูความผิดปกติ ค้นหาสาเหตุการมีบุตรยาก
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ