ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมทำเด็กหลอดแก้ว (ICSI) (รวมการกระตุ้นไข่+การเก็บไข่ และย้ายตัวอ่อน)

โปรแกรมทำเด็กหลอดแก้ว (ICSI) (รวมการกระตุ้นไข่+การเก็บไข่ และย้ายตัวอ่อน)


การใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ICSI สำหรับคู่สมรสที่มีบุตรยาก เป็นวิธีการนำไข่และอสุจิมาผสมกันให้มีการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย โดยทำในห้องปฏิบัติการเพื่อให้เกิดตัวอ่อน ทำการเลี้ยงตัวอ่อนเป็นระยะเวลา 5 วัน เพื่อให้เติบโตถึงระยะบลาสโตซิสต์ (Blastocyst) จากนั้นจึงย้ายตัวอ่อนเข้าไปในโพรงมดลูก เพื่อให้ฝังตัวและเกิดการตั้งครรภ์ต่อไป


รายการตรวจ

  1. การกระตุ้นไข่,การเก็บไข่ และใส่ตัวอ่อน
  2. พบสูตินรีแพทย์ด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ราคา 167,000 บาท จากปกติ 287,000 บาท


เงื่อนไข

  • ราคาโปรโมชั่นรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. แล้ว
  • ใช้บริการได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร โรงพยาบาลพญาไท 2 อาคาร B ชั้น 10
  • การเลือกใช้แพ็กเกจอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาเป็นผู้พิจารณา
  • กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจทุกครั้งได้ที่ 1772 หรือศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร โรงพยาบาลพญาไท 2 อาคาร B ชั้น 10 โทร 02-617-2444 ต่อ 1057, 1058
  • วันที่สามารถเข้ารับบริการ 3 ส.ค. 2563 และวันสุดท้ายที่สามารถเข้ารับบริการ ในแต่ละแพคเกจ 31 ธ.ค. 2563

หมายเหตุ

  • ต้องทำการนัดหมายเพื่อเข้าพบแพทย์ก่อนเข้ารับการตรวจ
  • ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร โรงพยาบาลพญาไท 2 อาคาร B ชั้น 10 โทร 02-617-2444 ต่อ 1057, 1058


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแพ็คเกจนี้

โปรแกรมทำเด็กหลอดแก้ว (ICSI) (รวมการกระตุ้นไข่+การเก็บไข่ และย้ายตัวอ่อน)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ