ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมตรวจภายในสตรีเพื่อคัดกรองเนื้องอกและมะเร็งพร้อมตรวจเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม

โปรแกรมตรวจภายในสตรีเพื่อคัดกรองเนื้องอกและมะเร็งพร้อมตรวจเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม


การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เป็นวิธีการตรวจที่จะช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการตรวจแบบ Thinprep ควบคู่กับการตรวจหาสายพันธุ์ของเชื้อไวรัส HPV (Human Papillomavirus Virus) กลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูก โดยเฉพาะสายพันธฺุ์ที่สำคัญที่สุดคือ สายพันธุ์ที่ 16 และ 18 จะช่วยให้เราสามารถดูแลสุขภาพและรู้ทันโรคได้ตั้งแต่ยังไม่แสดงอาการ

 • การตรวจอัลตร้าซาวด์ทางช่องคลอด (TVS) เป็นการตรวจดูความผิดปกติของมดลูกและรังไข่ โดยแพทย์จะทำการสอดอุปกรณ์อัลตร้าซาวด์เข้าไปทางช่องคลอด ซึ่งจะสามารถตรวจได้แม่นยำมากกว่าการอัลตร้าซาวด์หน้าท้อง
 • การตรวจด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม (Digital Mammogram) ร่วมกับการตรวจอัลตร้าซาวด์เต้านม (Breast Ultrasound) เป็นวิธีการตรวจที่ได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับสากล สามารถตรวจค้นหาสิ่งผิดปกติที่มีขนาดเล็กมากๆ เกินกว่าที่จะพบได้จากการคลำ การตรวจด้วยวิธีนี้จึงสามารถคัดกรองความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมได้

เนื่องจากในช่วงมีประจำเดือนจะทำให้ผู้หญิงอาจมีภาวะคัดตึงเต้านม แนะนำว่าควรเข้ารับการตรวจในช่วงหลังหมดประจำเดือน 7-10 วัน


รายการตรวจ

 1. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก(Thin prep)
 2. ตรวจหาเชื้อเอชพีวีสายพันธุ์ก่อมะเร็ง
 3. ตรวจอัลตร้าซาวด์ทางช่องคลอดเพื่อหาเนื้องอกมดลูกและรังไข่ (Ultrasound TVS)
 4. ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมพร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม

ราคา 6,900 บาท


เงื่อนไข

 • รวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการ รพ. แล้ว
 • สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
 • กรุณาทำการนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ 1 วัน เพื่อความสะดวก ติดต่อได้ที่ Phyathai Call Center 1772

หมายเหตุ

 • การตรวจภายใน ควรงดเว้นการตรวจในช่วงมีประจำเดือน
 • ศูนย์สุขภาพหญิง ชั้น 2 โรงพยาบาลพญาไท 3 โทร. 02-467-1111 ต่อ 3264-65 หรือ ศูนย์เต้านม โทร.0-467-1111 ต่อ 1815


แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจภายในสตรีเพื่อคัดกรองเนื้องอกและมะเร็งพร้อมตรวจเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ