ศูนย์การแพทย์

ผ่าตัดไส้เลื่อนผ่านกล้อง (Laparoscopic Herniorhaphy)

ผ่าตัดไส้เลื่อนผ่านกล้อง (Laparoscopic Herniorhaphy)


ผ่าตัดไส้เลื่อนผ่านกล้อง (laparoscopic herniorrhaphy)

เป็นการผ่าตัดรักษาไส้เลื่อนแบบแผลเล็ก โดยแพทย์จะทำการเจาะรูเล็กๆ 1-2 ซม. เพียง 3 แผล และแผลความยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร อีกจำนวน 2 แผล เพื่อสอดเครื่องมือทำการผ่าตัดจากด้านในผนังช่องท้อง และซ่อมด้วยตาข่ายสังเคราะห์ เสริมความแข็งแรงจากด้านใน

ข้อดีของการผ่าตัดไส้เลื่อนผ่านกล้อง

 • ผู้ป่วยเจ็บตัวน้อยกว่าการผ่าแบบเปิด
 • แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก
 • ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อที่แผล
 • ใช้เวลาฟื้นตัว 2-3 วันก็สามารถกลับไปทำงานได้ตามปกติ
 • สามารถผ่าตัดไส้เลื่อนพร้อมกันทั้ง 2 ข้าง โดยไม่ต้องมีแผลผ่าตัดเพิ่ม

ราคา 135,000 บาท

เงื่อนไข

 • รายละเอียดโปรแกรมผ่าตัดเหมาจ่าย ประกอบด้วย
 • ค่าแพทย์ผ่าตัด, ค่าแพทย์ผู้ช่วยหรือพยาบาลผู้ช่วย, ค่าแพทย์วิสัญญี, ค่าพยาบาลวิสัญญี
 • ค่าห้องพักผู้ป่วยในจำนวน 2 คืน
 • ค่าบริการโรงพยาบาล 2 คืน และค่าบริการพยาบาล 2 คืน
 • ค่าห้องพักฟื้นหลังผ่าตัด
 • ค่าห้องผ่าตัด 90 นาที, ค่าพยาบาลห้องผ่าตัด 90 นาที
 • ค่าเครื่องมือแพทย์
 • ค่าเวชภัณฑ์
 • ค่าอาหารผู้ป่วยในจำนวน 6 มื้อ
 • ค่ายารวมยากลับบ้าน
 • โปรโมชั่นรายการนี้  รพ.พญาไทศรีราชา ไม่เข้าร่วม
 • สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563

 • ไม่รวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

 • ค่าตรวจร่างกายก่อนผ่าตัด ค่าแพทย์เยี่ยมกรณีมีโรคประจำตัว ค่าแพทย์ร่วมดูแลรักษาก่อน ระหว่าง และหลังการผ่าตัด ค่าตรวจทางรังสีวิทยา ค่าตรวจทางพยาธิวิทยา ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในห้องผ่าตัด ค่ายากลับบ้าน
 • กรณีที่ผู้ป่วยมีโรคประจำตัว หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ หรือมีการผ่าตัดเพิ่มเติมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดที่ระบุ คิดค่าบริการส่วนเกินตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ค่าวัสดุสังเคราะห์คล้ายตาข่าย (surgical mesh)

ช่องทางการติดต่อ

  โรงพยาบาลพญาไท 1

 • ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลพญาไท 1 โทร. 02-201-4600 ต่อ 2185 -2285

 • โรงพยาบาลพญาไท 2

 • ศูนย์ศัลยกรรมผ่าตัดแผลเล็ก ชั้น 7 อาคาร A โรงพยาบาลพญาไท 2 โทร. 02-617-2444 ต่อ 4161, 4126​

 • โรงพยาบาลพญาไท 3

 • ศูนย์ศัลยกรรมเทคโนโลยี ชั้นสูง ASIT 024671111 ต่อ 3100

 • โรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์

 • ศูนย์ศัลยกรรม โทร. 092-4039079 (พยาบาลวิชาชีพ) , 02-9447111 ต่อ 1219#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแพ็คเกจนี้

ผ่าตัดไส้เลื่อนผ่านกล้อง (Laparoscopic Herniorhaphy)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ