ศูนย์การแพทย์

ผ่าตัดต้อกระจก โดยเครื่องสลายเลนส์ ใส่เลนส์แก้วตาเทียม (Phacoemulsification with Intraocular Lens)

ผ่าตัดต้อกระจก โดยเครื่องสลายเลนส์ ใส่เลนส์แก้วตาเทียม (Phacoemulsification with Intraocular Lens)


การผ่าตัดต้อกระจก ด้วยวิธีการสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Phacoemulsification )

คือ การรักษาอาการของโรคต้อกระจกโดยใช้คลื่นอัลตราซาวด์ เป็นการใช้คลื่นอัลตราซาวด์ กำจัดเอาฝ้าหรือส่วนที่เป็นต้อกระจกในดวงตาออกแทนการผ่าตัดแบบเดิมๆ โดยสามารถสลายส่วนของเลนส์ตาที่เป็นฝ้าหรือเสื่อมสภาพ แผลจะมีขนาดที่เล็กมากเพียงประมาณ 2-3 มม.เท่านั้น

จักษุแพทย์จะทำการฝังเลนส์แก้วตาเทียมลงไปแทนเลนส์ตาเดิมที่ขุ่นมัวหรือเสื่อมสภาพไป โดยเลนส์ตาเทียมจะอยู่ได้ตลอดชีวิต ไม่ต้องเปลี่ยนซ้ำ แผลที่เกิดจากการรักษาด้วยวิธีนี้จะมีขนาดที่เล็กมาก จึงช่วยให้ดวงตาและการมองเห็นสามารถฟื้นตัวได้เร็วกว่าปกติ จึงทำให้ผู้ป่วยสามารถมองเห็นได้ชัดเจนเร็วขึ้นหลังการผ่าตัดรักษา แผลเล็ก ใช้เวลาเพียง 15-30 นาที และไม่ต้องฉีดยาชา

ราคา 53,000 บาท

เงื่อนไข

 • รายละเอียดโปรแกรมผ่าตัดเหมาจ่าย ประกอบด้วย
 • ค่าเครื่องมือแพทย์ ห้องผ่าตัด อุปกรณ์ และยาที่จำเป็นในการผ่าตัด
 • ค่าเวชภัณฑ์ และยาพื้นฐานที่จำเป็นตลอดระยะเวลาที่พักในโรงพยาบาล
 • ค่าแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด และค่าวิสัญญีแพทย์ และค่าพยาบาลผู้ช่วยผ่าตัด (Surgeon & Nurse Assistant)
 • รพ.พญาไท 1 และ รพ.พญาไท 3 ค่าห้องพักผู้ป่วยในจำนวน 1 คืน ค่าบริการโรงพยาบาล 1 คืน และค่าบริการพยาบาล 1 คืน
 • รพ.พญาไท 2 , และ รพ.พญาไท ศรีราชา เป็นการผ่าตัดแบบ Day surgery ( ไม่ Admit )
 • สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563

 • ไม่รวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

 • ค่าตรวจร่างกายก่อนผ่าตัด ค่าแพทย์เยี่ยมกรณีมีโรคประจำตัว ค่าแพทย์ร่วมดูแลรักษาก่อน ระหว่าง และหลังการผ่าตัด ค่าตรวจทางรังสีวิทยา ค่าตรวจทางพยาธิวิทยา ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในห้องผ่าตัด ค่ายากลับบ้าน
 • กรณีที่ผู้ป่วยมีโรคประจำตัว หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ หรือมีการผ่าตัดเพิ่มเติมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดที่ระบุ คิดค่าบริการส่วนเกินตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าเครื่องดื่มเพิ่มเติม ค่าอาหารตามสั่ง ค่าโทรศัพท์
 • กรณีคนไข้นอน admit จะคิดราคาแพคเกจ 59,000 บาท (นอนห้อง Gold A จำนวน 1 คืน)
 • กรณีที่แพทย์เลือกใช้เลนส์สายตาเอียงและ Multifocal lens หรือเลนส์พิเศษชนิดอื่นๆ คนไข้จะมีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

ช่องทางการติดต่อ

  โรงพยาบาลพญาไท 1

 • คลินิกตา โรงพยาบาลพญาไท 1 โทร. 02-201-4600 ต่อ 2365, 2367

 • โรงพยาบาลพญาไท 2

 • ศูนย์ตา ชั้น 2 อาคาร A โรงพยาบาลพญาไท 2 โรงพยาบาลพญาไท 2​

 • โรงพยาบาลพญาไท 3

 • ศูนย์โรคตา โทร.02 467 1111 ต่อ 4415

 • โรงพยาบาลพญาศรีราชา

 • แผนกจักษุ ชั้น 3 อาคาร A โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา โทร. 038-317-333 ต่อ 2347, 2348


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแพ็คเกจนี้

ผ่าตัดต้อกระจก โดยเครื่องสลายเลนส์ ใส่เลนส์แก้วตาเทียม (Phacoemulsification with Intraocular Lens)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ