ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Perfect 40 ปีขึ้นไป

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Perfect 40 ปีขึ้นไป


Perfect 40+ Check up (male)

รายการตรวจ

 1. Physical Examination ซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
 2. Vital sign s วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
 3. Chest X-ray เอกซเรย์ปอด
 4. Electrocardiography (EKG) ตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า
 5. Ultrasound Whole Abdomen ตรวจอันตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน-ส่วนล่าง
 6. Bone Densitometry ตรวจภาวะกระดูกพรุน 2 ส่วนกระดูกสันหลังและสะโพก
 7. Fasting Blood Sugar (FBS) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
 8. HbA1c ตรวจติดตามควบคุมเบาหวาน
 9. BUN ตรวจการทำงานของไต
 10. Creatinine ตรวจการทำงานของไต
 11. Uric Acid ตรวจระดับกรดยูริค
 12. Total Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (โคเลสเตอรอล)
 13. Triglyceride ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไตรกลีเซอไรด์)
 14. HDL-Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันดีในเลือด)
 15. LDL-Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันไม่ดีในเลือด)
 16. SGOT ตรวจการทำงานของตับ
 17. SGPT ตรวจการทำงานของตับ
 18. Alk Phosphatase ตรวจการทำงานของตับ
 19. Complete Blood Count (CBC) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 20. Urine Examination (UA) ตรวจปัสสาวะ
 21. Thyroid Stimulating Hormone (TSH) ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์
 22. Alpha Fetoprotein (AFP) ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
 23. CEA ตรวจหาสารบ่งชี้มะเล็งทางเดินอาหาร
 24. PSA (Prostatic Specific Ag) ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก
 25. Testosterone ตรวจฮอร์โมนเพศชาย

ราคา 9,500 บาท


Perfect 40+ Check up (female)

รายการตรวจ

 1. Physical Examination ซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
 2. Vital sign s วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
 3. Chest X-ray เอกซเรย์ปอด
 4. Electrocardiography (EKG) ตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า
 5. Ultrasound Whole Abdomen ตรวจอันตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน-ส่วนล่าง
 6. Bone Densitometry ตรวจภาวะกระดูกพรุน 2 ส่วนกระดูกสันหลังและสะโพก
 7. Digital Mammography ตรวจเอกซเรย์ และอัลตร้าซาวด์เต้านมด้วยเครื่องดิจิตอล
 8. Breast Physical Examination พบแพทย์เฉพาะทางรักษ์เต้านม
 9. PV & PAP Test (Thin Prep) ตรวจมะเร็งปากมดลูกและตรวจภายในสตรี
 10. Gynaecologist Physician Examination พบแพทย์เฉพาะทางสูติ-นรีเวช
 11. Fasting Blood Sugar (FBS) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
 12. HbA1c ตรวจติดตามควบคุมเบาหวาน
 13. BUN ตรวจการทำงานของไต
 14. Creatinine ตรวจการทำงานของไต
 15. Uric Acid ตรวจระดับกรดยูริค
 16. Total Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (โคเลสเตอรอล)
 17. Triglyceride ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไตรกลีเซอไรด์)
 18. HDL-Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันดีในเลือด)
 19. LDL-Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันไม่ดีในเลือด)
 20. SGOT ตรวจการทำงานของตับ
 21. SGPT ตรวจการทำงานของตับ
 22. Alk Phosphatase ตรวจการทำงานของตับ
 23. Complete Blood Count (CBC) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 24. Urine Examination (UA) ตรวจปัสสาวะ
 25. Thyroid Stimulating Hormone (TSH) ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์
 26. Alpha Fetoprotein (AFP) ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
 27. CEA ตรวจหาสารบ่งชี้มะเล็งทางเดินอาหาร
 28. CA 125 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่

ราคา 14,500 บาท


เงื่อนไข

 • รวมค่าแพทย์ตรวจสุขภาพ / รวมค่าบริการโรงพยาบาล
 • รับอาหารว่าง 1 ชุด
 • กรุณางดน้ำ-อาหาร (ดื่มน้ำเปล่าได้) อย่างน้อย 8-12 ชม. ก่อนเข้ารับการตรวจ
 • รับบริการได้ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (พรีเมียม) ชั้น 8 อาคาร B ทุกวันเวลา 7-16 น.
 • ขอสงวนสิทธิ์แพคเกจนี้สำหรับผู้รับบริการชาวไทยและชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย
 • กรุณานัดล่วงหน้าที่ 1772 ก่อนใช้บริการทุกครั้ง
 • สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Perfect 40+ Check up (female)
บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Perfect 40+ Check up (male)
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ