ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Check up

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Check up


โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้บริหารชายระดับสูง ด้วยโปรแกรมการตรวจที่ครบทั้งการตรวจหัวใจและหลอดเลือด

 • เลือกตรวจได้ระหว่างการตรวจด้วย Exercise stress test (EST) หรือ Echocardiography หรือการตรวจดูแคลเซียมที่หลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่อง CT 256 Slice
 • การตรวจดูภาวะตับแข็งหรือไขมันเกาะตับด้วยเครื่อง Fibroscan การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound whole abdomen)
 • การตรวจภาวะกระดูกพรุนหรือกระดูกบางด้วยเครื่อง Bone Scan ร่วมกับการตรวจระดับวิตามินดีในเลือด
 • การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อน
 • การเจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาล ไขมัน ตรวจการทำงานของตับ ไต ต่อมไทรอยด์ ตรวจปัสสาวะ พร้อมรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Check up (Male)

รายการตรวจ

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination
 2. วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital Signs
 3. เอกซเรย์ปอด Chest X-ray
 4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography (EKG)
 5. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen
 6. *ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน หรือ Exercise stress test (EST) or CT
  *ตรวจดูแคลเซียมที่หลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่อง CT 256 slide หรือ Coronary Artery Calcification or
  *ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง Echocardiography
 7. ตรวจภาวะกระดูกพรุน 2 ส่วนกระดูกสันหลังและสะโพก Bone Densitometry
 8. ตรวจภาวะตับแข็ง ไขมันเกาะตับ ด้วยเครื่อง Fibroscan Fibroscan
 9. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS)
 10. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1C
 11. ตรวจการทำงานของไต Bun
 12. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
 13. ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด Uric Acid
 14. ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
 15. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride
 16. ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดดี) HDL-Cholesterol
 17. ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดไม่ดี) LDL-Cholesterol
 18. ตรวจการทำงานของตับ SGOT
 19. ตรวจการทำงานของตับ SGPT
 20. ตรวจการทำงานของตับ Alk Phosphatase
 21. ตรวจการทำงานของตับ Total Protein
 22. ตรวจการทำงานของตับ Albumin
 23. ตรวจการทำงานของตับ Total Bilirubin
 24. ตรวจการทำงานของตับ GGT (Gamma GT)
 25. ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด CBC
 26. ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA)
 27. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ FT4 (Free T4)
 28. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH (Thyroid Stimulating Hormone)
 29. ตรวจหาสารมะเร็งบ่งชี้ตับ AFP (Alpha Fetoprotein)
 30. ตรวจหาสารมะเร็งบ่งชี้ลำไส้ CEA
 31. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA (Prostatic Specific Ag)
 32. ตรวจหาฮอร์โมนเพศชาย Testosterone
 33. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน CA19-9
 34. ตรวจระดับวิตามินบี 12 Vitamin B12
 35. ตรวจระดับวิตามินดี Vitamin D
 36. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Influenza Vaccine

ราคา 19,900 บาท


โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Check up (Female)

รายการตรวจ

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination
 2. วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital Signs
 3. เอกซเรย์ปอด Chest X-ray
 4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography (EKG)
 5. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen
 6. * ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน หรือ Exercise stress test (EST) or CT
  *ตรวจดูแคลเซียมที่หลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่อง CT 256 slide หรือ Colonary Artery Calcification or
  *ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง Echocardiography
 7. ตรวจภาวะกระดูกพรุน 2 ส่วนกระดูกสันหลังและสะโพก Bone Densitometry
 8. ตรวจภาวะตับแข็ง ไขมันเกาะตับ ด้วยเครื่อง Fibroscan Fibroscan
 9. ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Digital Mammogram
 10. พบแพทย์เฉพาะทางรักษ์เต้านม Breast Physician Examination
 11. ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูก PV& ThinPrep
 12. พบแพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวช Gynaecologist Physician Examination
 13. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS)
 14. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1C
 15. ตรวจการทำงานของไต Bun
 16. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
 17. ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด Uric Acid
 18. ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
 19. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride
 20. ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดดี) HDL-Cholesterol
 21. ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดไม่ดี) LDL-Cholesterol
 22. ตรวจการทำงานของตับ SGOT
 23. ตรวจการทำงานของตับ SGPT
 24. ตรวจการทำงานของตับ Alk Phosphatase
 25. ตรวจการทำงานของตับ Total Protein
 26. ตรวจการทำงานของตับ Albumin
 27. ตรวจการทำงานของตับ Total Bilirubin
 28. ตรวจการทำงานของตับ GGT (Gamma GT)
 29. ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด CBC
 30. ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA)
 31. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ FT4 (Free T4)
 32. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH (Thyroid Stimulating Hormone)
 33. ตรวจหาสารมะเร็งบ่งชี้ตับ AFP (Alpha Fetoprotein)
 34. ตรวจหาสารมะเร็งบ่งชี้ลำไส้ CEA
 35. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน CA19-9
 36. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA 125
 37. ตรวจระดับวิตามินบี12 Vitamin B12
 38. ตรวจระดับวิตามินดี Vitamin D
 39. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Influenza Vaccine

ราคา 25,500 บาท


เงื่อนไข

 • ราคารวมค่าแพทย์ตรวจสุขภาพ/ค่าบริการ รพ. และค่าบริการพยาบาล
 • รับสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ 1 เล่ม
 • รับอาหารว่าง 1 ชุด
 • ก่อนเข้ารับการตรวจกรุณางดน้ำ (ดื่มน้ำเปล่าได้) และอาหารอย่างน้อย 8-12 ชม.
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • โทรนัดหมายเพื่อตรวจสุขภาพล่วงหน้าได้ที่ phyathai call center 1772
 • สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Check up (Female)
บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Checkup (Male)
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ