ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Expert Health

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Expert Health


โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่อายุ 50 ปีขึ้นไป ที่นำเทคโนโลยีการตรวจที่ครอบคลุม ทั้งการตรวจหัวใจและหลอดเลือดที่เลือกได้ตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายของลูกค้า

การตรวจโปรแกรมตรวจสุขภาพ

 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน Exercise stress test (EST) หรือ การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiography) ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือด ด้วยเครื่อง ABI
 • การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen) ตรวจการทำงานของตับ ไต ต่อมไทรอยด์ การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งชนิดต่างๆ ตรวจน้ำตาล ไขมัน ปัสสาวะ
 • รับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับ (ชาย)ตรวจความเสี่ยงโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับ (ผู้หญฺิง) ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Digital Mammogram พร้อมพบแพทย์เฉพาะทางด้านรักษ์เต้า และตรวจความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก ซึ่งท่านสามารถระบุแพทย์ผู้หญิงให้ทำการตรวจได้ ตรวจความเสี่ยงมะเร็งรังไข่


โปรแกรมตรวจสุขภาพ Expert Health (Male)

รายการตรวจ

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination
 2. ตรวจความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital Signs
 3. เอกซเรย์ปอด Chest X-ray
 4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography (EKG)
 5. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen
 6. *ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน หรือ Exercise stress test (EST) or CT
  *ตรวจดูแคลเซียมที่หลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่อง CT 256 slide หรือ Coronary Artery Calcification or
  *ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง Echocardiography
 7. *ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือดส่วนปลาย ABI
  *ตรวจความดันหลอดเลือดแดงใหญ่ด้วยเครื่อง Sphygmocor Sphygmocor
 8. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS)
 9. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1C
 10. ตรวจการทำงานของไต Bun
 11. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
 12. ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด Uric Acid
 13. ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
 14. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride
 15. ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดดี) HDL-Cholesterol
 16. ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดไม่ดี) LDL-Cholesterol
 17. ตรวจการทำงานของตับ SGOT
 18. ตรวจการทำงานของตับ SGPT
 19. ตรวจการทำงานของตับ Alk Phosphatase
 20. ตรวจการทำงานของตับ Total Protein
 21. ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด CBC
 22. ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA)
 23. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ FT4 (Free T4)
 24. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH (Thyroid Stimulating Hormone)
 25. ตรวจหาสารมะเร็งบ่งชี้ตับ AFP (Alpha Fetoprotein)
 26. ตรวจหาสารมะเร็งบ่งชี้ลำไส้ CEA
 27. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA (Prostatic Specific Ag)
 28. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Influenza Vaccine

ราคา 13,800 บาท


โปรแกรมตรวจสุขภาพ Expert Health (female)

รายการตรวจ

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination
 2. ตรวจความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital Signs
 3. เอกซเรย์ปอด Chest X-ray
 4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography (EKG)
 5. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen
 6. *ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน หรือ Exercise stress test (EST) or CT
  *ตรวจดูแคลเซียมที่หลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่อง CT 256 slide หรือ Coronary Artery Calcification or
  *ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง Echocardiography
 7. *ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือดส่วนปลาย ABI
  *ตรวจความดันหลอดเลือดแดงใหญ่ด้วยเครื่อง Sphygmocor Sphygmocor
 8. ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านม Digital Mammogram
 9. ตรวจเต้านมโดยแพทย์เฉพาะทาง Breast Physical Examination
 10. ตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก PV&ThinPrep
 11. พบแพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวช Gynaecologist Physician Examination
 12. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS)
 13. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1C
 14. ตรวจการทำงานของไต Bun
 15. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
 16. ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด Uric Acid
 17. ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
 18. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride
 19. ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดดี) HDL-Cholesterol
 20. ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดไม่ดี) LDL-Cholesterol
 21. ตรวจการทำงานของตับ SGOT
 22. ตรวจการทำงานของตับ SGPT
 23. ตรวจการทำงานของตับ Alk Phosphatase
 24. ตรวจการทำงานของตับ Total Protein
 25. ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด CBC
 26. ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA)
 27. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ FT4 (Free T4)
 28. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH (Thyroid Stimulating Hormone)
 29. ตรวจหาสารมะเร็งบ่งชี้ตับ AFP (Alpha Fetoprotein)
 30. ตรวจหาสารมะเร็งบ่งชี้ลำไส้ CEA
 31. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA125
 32. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Influenza Vaccine

ราคา 18,900 บาท


เงื่อนไข

 • *เลือกตรวจได้อย่างใดอย่างหนึ่ง / ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
 • ราคารวมค่าแพทย์ตรวจสุขภาพ/ค่าบริการ รพ. และค่าบริการพยาบาล
 • รับสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ 1 เล่ม สำหรับแพคเกจ Expert Male/Female รับสมุดตรวจสุขภาพผ้าไหม
 • กรุณางดน้ำ-อาหาร (ดื่มน้ำเปล่าได้) อย่างน้อย 8-12 ชม. ก่อนเข้ารับการตรวจ
 • รับบริการได้ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (พรีเมียม) ชั้น 8 อาคาร B ทุกวันเวลา 7-16 น.
 • รับอาหารว่าง 1 ชุด
 • โทรนัดหมายเพื่อตรวจสุขภาพล่วงหน้าได้ที่ phyathai call center 1772
 • สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Expert Health (female)
บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Expert Health (Male)
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ