ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Hybrid

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Hybrid


โปรแกรมตรวจสุขภาพแบบผสมผสาน ที่นำเทคโนโลยีการตรวจที่ครอบคลุม ทั้งการตรวจหัวใจและหลอดเลือดที่เลือกได้ตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายของลูกค้า

การตรวจโปรแกรมตรวจสุขภาพ

 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน Exercise stress test (EST) หรือ การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiography) ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือด ด้วยเครื่อง ABI
 • การตรวจดูภาวะตับแข็งหรือไขมันเกาะตับด้วยเครื่อง Fibroscan
 • การตรวจภาวะกระดูกพรุนด้วยเครื่อง Bone Scan ( ตรวจ 2 ส่วน บริเวณกระดูกสันหลังและสะโพก)
 • การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen) ตรวจการทำงานของตับ ไต ต่อมไทรอยด์ การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อน มะเร็งลำไส้ ตรวจน้ำตาล ไขมัน ปัสสาวะ และวิตามินบี 12
 • ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับ (ชาย)ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย และ ตรวจหาความเสี่ยงโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับ (ผู้หญิง) ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Digital Mammogram และตรวจความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก เลือกแพทย์ผู้หญิงได้ ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่


โปรแกรมตรวจสุขภาพ Hybrid (Male)

รายการตรวจ

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination
 2. ตรวจความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital Signs
 3. เอกซเรย์ปอด Chest X-ray
 4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography (EKG)
 5. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen
 6. *ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน หรือ Exercise stress test (EST) or CT
  *ตรวจดูแคลเซียมที่หลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่อง CT 256 slide หรือ Coronary Artery Calcification or
  *ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง Echocardiography
 7. *ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือดส่วนปลาย ABI
  *ตรวจความดันหลอดเลือดแดงใหญ่ด้วยเครื่อง Sphygmocor Sphygmocor
 8. ตรวจภาวะกระดูกพรุนด้วยเครื่อง Bone Scan Bone Densitometry
 9. ตรวจภาวะตับแข็ง ไขมันเกาะตับ ด้วยเครื่อง Fibroscan Fibroscan
 10. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS)
 11. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1C
 12. ตรวจการทำงานของไต Bun
 13. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
 14. ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด Uric Acid
 15. ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
 16. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride
 17. ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดดี) HDL-Cholesterol
 18. ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดไม่ดี) LDL-Cholesterol
 19. ตรวจการทำงานของตับ SGOT
 20. ตรวจการทำงานของตับ SGPT
 21. ตรวจการทำงานของตับ Alk Phosphatase
 22. ตรวจการทำงานของตับ Total Protein
 23. ตรวจการทำงานของตับ Albumin
 24. ตรวจการทำงานของตับ Total Bilirubin
 25. ตรวจการทำงานของตับ GGT (Gamma GT)
 26. ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด CBC
 27. ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA)
 28. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ FT4 (Free T4)
 29. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH (Thyroid Stimulating Hormone)
 30. ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย Testosterone
 31. ตรวจหาสารมะเร็งบ่งชี้ตับ AFP (Alpha Fetoprotein)
 32. ตรวจหาสารมะเร็งบ่งชี้ลำไส้ CEA
 33. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA (Prostatic Specific Ag)
 34. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน CA19-9
 35. ตรวจระดับวิตามินบี 12 Vitamin B 12
 36. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Influenza Vaccine

ราคา 18,800 บาท


โปรแกรมตรวจสุขภาพ Hybrid (Female)

รายการตรวจ

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination
 2. ตรวจความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital Signs
 3. เอกซเรย์ปอด Chest X-ray
 4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography (EKG)
 5. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen
 6. *ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน หรือ Exercise stress test (EST) or CT
  *ตรวจดูแคลเซียมที่หลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่อง CT 256 slide หรือ Coronary Artery Calcification or
  *ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง Echocardiography
 7. *ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือดส่วนปลาย ABI
  *ตรวจความดันหลอดเลือดแดงใหญ่ด้วยเครื่อง Sphygmocor Sphygmocor
 8. ตรวจภาวะกระดูกพรุนด้วยเครื่อง Bone Scan Bone Densitometry
 9. ตรวจภาวะตับแข็ง ไขมันเกาะตับ ด้วยเครื่อง Fibroscan Fibroscan
 10. ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านม Digital Mammogram
 11. ตรวจเต้านมโดยแพทย์เฉพาะทาง Breast Physical Examination
 12. ตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก PV&ThinPrep
 13. พบแพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวช Gynaecologist Physician Examination
 14. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS)
 15. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1C
 16. ตรวจการทำงานของไต Bun
 17. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
 18. ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด Uric Acid
 19. ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
 20. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride
 21. ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดดี) HDL-Cholesterol
 22. ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดไม่ดี) LDL-Cholesterol
 23. ตรวจการทำงานของตับ SGOT
 24. ตรวจการทำงานของตับ SGPT
 25. ตรวจการทำงานของตับ Alk Phosphatase
 26. ตรวจการทำงานของตับ Total Protein
 27. ตรวจการทำงานของตับ Albumin
 28. ตรวจการทำงานของตับ Total Bilirubin
 29. ตรวจการทำงานของตับ GGT (Gamma GT)
 30. ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด CBC
 31. ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA)
 32. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ FT4 (Free T4)
 33. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH (Thyroid Stimulating Hormone)
 34. ตรวจหาสารมะเร็งบ่งชี้ตับ AFP (Alpha Fetoprotein)
 35. ตรวจหาสารมะเร็งบ่งชี้ลำไส้ CEA
 36. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA125
 37. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน CA19-9
 38. ตรวจระดับวิตามินบี 12 Vitamin B 12
 39. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Influenza Vaccine

ราคา 24,600 บาท


เงื่อนไข

 • *เลือกตรวจได้อย่างใดอย่างหนึ่ง / ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
 • ราคารวมค่าแพทย์ตรวจสุขภาพ/ค่าบริการ รพ. และค่าบริการพยาบาล
 • รับสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ 1 เล่ม สำหรับแพคเกจ Hybrid Male/Female รับสมุดตรวจสุขภาพผ้าไหม
 • กรุณางดน้ำ-อาหาร (ดื่มน้ำเปล่าได้) อย่างน้อย 8-12 ชม. ก่อนเข้ารับการตรวจ
 • รับบริการได้ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (พรีเมียม) ชั้น 8 อาคาร B ทุกวันเวลา 7-16 น.
 • รับอาหารว่าง 1 ชุด
 • โทรนัดหมายเพื่อตรวจสุขภาพล่วงหน้าได้ที่ phyathai call center 1772
 • สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Hybrid (Female)
บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Hybrid (Male)
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ