ศูนย์การแพทย์

ส่องกล้องลำไส้ใหญ่แบบหลับลึก โดยวิสัญญี

ส่องกล้องลำไส้ใหญ่แบบหลับลึก โดยวิสัญญี


ส่องกล้องลำไส้ใหญ่แบบหลับลึก โดยวิสัญญี 

ราคา 23,500 บาท จากปกติ 24,500 บาท

เงื่อนไข

 1. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ตรวจร่างกายก่อนการส่องกล้อง (แพทย์ OPD) และยาระบาย
 2. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์สำหรับทำหัตถการส่องกล้อง ค่าห้องส่องกล้อง ค่าห้องพักฟื้นสังเกตอาการหลังส่องกล้อง ค่าบริการโรพยาบาล และค่าบริการทางการพยาบาล
 3. โปรแกรมนี้สำหรับทำหัตถการส่องกล้องเพื่อการตรวจคัดกรองเท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับผู้ป่วยที่มีการเจ็บป่วย และต้องการหาโรคเพื่อการรักษา
 4. โปรแกรมดังกล่าวไม่รวมค่ายากลับบ้าน
 5. กรณีพบว่าต้องทำการตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจตามดุลยพินิจของแพทย์นั้น ผู้รับบริการต้องชำระค่าทำหัตถการของแพทย์ ค่าอุปกรณ์ เครื่องมือพิเศษ และค่าส่งตรวจชิ้นเนื้อ อุปกรณ์จี้ตัดด้วยไฟฟ้า การจี้ห้ามเลือด เพิ่มเติมนอกเหนือจากโปรแกรม
 6. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม หากพบว่ามีความผิดปกติ
 7. ราคานี้ไม่รวมค่าเวชภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากรายการที่โรงพยาบาลกำหนด
 8. ไม่สามารถใช้รวมกับส่วนลดอื่นๆ ได้อีก
 9. ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน หากแพทย์วินิจฉัยแล้วไม่สามารถทำหัตถการนี้ได้
 10. ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 11. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์โรคตับและทางเดินอาหาร โรงพยาบาลพญาไท 2 ชั้น 4 อาคาร A โทร 0-2617-2444 ต่อ 7401, 7406 ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูงไม่สามารถใช้ โปรแกรมเหมาจ่าย ได้แก่ ผู้มีปัญหาโรคเลือด ผู้ที่เคยตรวจพบมะเร็งระบบทางเดินอาหาร ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง และควบคุมไม่ได้ เช่น โรคเบาหวาน ภาวะติดเชื้อ HIV หรืออวัยวะสำคัญล้มเหลว เป็นต้น ผู้ป่วยอื่นๆ ที่แพทย์ประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง
 13. การเปลี่ยนโปรแกรมอยู่ในการพิจารณาของแพทย์
 14. สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 ธันวาคม 2564

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

ส่องกล้องลำไส้ใหญ่แบบหลับลึก โดยวิสัญญี
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ