ศูนย์การแพทย์

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Thinprep)

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Thinprep)


ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Thinprep)


รายการตรวจ

  • ตรวจมะเร็งปากมดลูก PAP Smear (Thin Prep)
  • ตรวจโดยสูตินรีแพทย์

ราคา 1,490 บาท จากปกติ 2,200 บาท


เงื่อนไข

  • ราคาโปรโมชั่นรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. แล้ว
  • รับบริการได้ที่ศูนย์สุขภาพหญิง โรงพยาบาลพญาไท 2 ชั้น 2 อาคาร A
  • กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจทุกครั้งได้ที่ Phyathai Call Center 1772 หรือศูนย์สุขภาพหญิง โรงพยาบาลพญาไท 2 ชั้น 2 อาคาร A โทร. 02-617-2444 ต่อ 4268, 4269
  • สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 ธันวาคม 2564

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Thinprep)
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ