ศูนย์การแพทย์

ตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ปอดแบบเจาะลึก (Low-Dose CT Screening Lung)

ตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ปอดแบบเจาะลึก (Low-Dose CT Screening Lung)


ตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ปอดแบบเจาะลึก (Low-Dose CT Screening Lung)


ราคา 6,200 บาท


เงื่อนไข

  • ราคารวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาล
  • รับบริการได้ที่ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลพญาไท 2 อาคาร A ชั้น 5
  • สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
  • กรุณาทำนัดก่อนเข้ารับบริการได้ที่ Phyathai Call Center 1772 หรือศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลพญาไท 2 อาคาร A ชั้น 5 โทร 02-617-2444 ต่อ 5418-19

หมายเหตุ โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ดังนี้

  • ผู้ที่สูบบุหรี่หรือมีประวัติมากกว่า 1 ซองต่อวัน หรือ 30 pack-year และมีอายุมากกว่า 50 ปี
  • ผู้ที่มีคนในครอบครัวสูบบุหรี่ หรืออยู่ใกล้ชิดกับคนสูบบุหรี่
  • ผู้ที่คนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคมะเร็งปอด
  • ผู้ที่มีประวัติการเป็นมะเร็งซึ่งอยู่ในระยะลุกลาม
  • ผู้ที่มีอาการไอเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุ

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

ตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ปอดแบบเจาะลึก (Low-Dose CT Screening Lung)
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ