ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ New Year Gift 2021

โปรแกรมตรวจสุขภาพ New Year Gift 2021


ลำดับที่ รายการตรวจ
1 Physical Examination ซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
2 Vital Signs ตรวจความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
3 Chest X-ray เอกซเรย์ปอด
4 EKG ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
5 Glucose (Sugar, FBS) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
6 BUN ตรวจการทำงานของไต
7 Creatinine ตรวจการทำงานของไต
8 Uric Acid ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด
9 Cholesterol ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด
10 Triglyceride ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด
11 HDL-Cholesterol ตรวจระดับไขมัน (ชนิดดี) ในเลือด
12 LDL – Cholesterol (Direct) ตรวจระดับไขมัน (ชนิดไม่ดี) ในเลือด
13 SGPT (ALT) ตรวจการทำงานของตับ
14 Alk Phosphatase ตรวจการทำงานของตับ
15 CBC ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด
16 Urine Examination (UA) ตรวจปัสสาวะ
17 AFP(Alpha fetoprotein) ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
18 CEA ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้
19 HbA1c ตรวจติดตามควบคุมเบาหวาน
20 TSH (Thyroid Stimulating hormone) ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์
21 Influenza vaccine วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ
ราคาปกติ 11,026 บาท
ราคาพิเศษ 4,500 บาท

เงื่อนไข

  • รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.
  • รับเอกสารผลตรวจสุขภาพ 1 ชุด
  • รับอาหารว่าง 1 ชุด
  • สงวนสิทธิ์สาหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไปเท่านั้น
  • สามารถใช้บริการได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 8 อาคาร B เวลา 07.00 -16.00 น. เท่านั้น
  • กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ ที่ Phyathai Call Center 1772
  • กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นน้ำเปล่า) อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง
  • สามารถเข้ารับบริการภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ New Year Gift 2021
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ