ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมตรวจสุขภาพมั่นใจ 18 รายการ รับเพิ่ม วิตามิน Lavita 1 กระปุก จาก 7 สูตร

โปรแกรมตรวจสุขภาพมั่นใจ 18 รายการ รับเพิ่ม วิตามิน Lavita 1 กระปุก จาก 7 สูตร
โปรแกรมตรวจสุขภาพมั่นใจ 18 รายการ
รายการตรวจ
1 Physical Examination ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
2 Vital signs วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
3 Chest X-ray เอกซเรย์ปอด
4 Electrocardiography (EKG) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
5 Urine Examination (UA) ตรวจปัสสาวะ
6 Complete Blood Count (CBC) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
7 Fasting Blood Sugar (FBS) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
8 Creatinine ตรวจการทำงานของไต
9 BUN ตรวจการทำงานของไต
10 SGOT ตรวจการทำงานของตับ
11 SGPT ตรวจการทำงานของตับ
12 Alk Phosphatase ตรวจการทำงานของตับ
13 Total Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (คอเลสเตอรอล)
14 Triglyceride ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไตรกลีเซอไรด์)
15 HDL-Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันดีในเลือด)
16 LDL-Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันไม่ดีในเลือด)
17 HbsAg ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
18 Anti HBs (HBsAb) ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี
ราคา  3,500  บาท

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ


 1. 1. ระยะเวลาจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค.64
 2. 2. ระยะเวลาการเข้ารับบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค.64
 3. 3. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการอื่นๆ ของ รพ.
 4. 4. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไปสำหรับลูกค้าชาวไทย และชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย
 5. 5. โปรแกรมนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมอื่น หรือแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินได้
 6. 6. คูปองนี้สามารถเปลี่ยนมือได้
 7. 7. คูปองนี้สามารถเข้ารับบริการได้ 1 ท่านต่อ 1 ใบเท่านั้น
 8. 8. ผู้รับบริการจะต้องนำคูปองมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับบริการ
 9. 9. ผู้รับบริการกรุณางดน้ำ-อาหาร อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง (ดื่มน้ำเปล่าได้) ก่อนรับการตรวจ
 10. 10. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกใบเสร็จรับเงินในการใช้คูปองนี้ทุกกรณี
 11. 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. 12. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 1-2 วัน ที่ call center 1772
 13. 13. สถานที่เข้ารับบริการ
  โรงพยาบาลพญาไท 1 ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 3 ชั้น 3
  โรงพยาบาลพญาไท 2 ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร B ชั้น 8
  โรงพยาบาลพญาไท 3 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 18
  โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ ชั้น 4
  โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร A ชั้น 1

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า

เงื่อนไข รับเพิ่ม วิตามิน Lavita 1 กระปุก จาก 7 สูตร  ตามสาขาโรงพยาบาลที่เข้าร่วม

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพมั่นใจ 18 รายการ

รับเพิ่ม วิตามิน Lavita 1 กระปุก จากทั้งหมด 7 สูตร สามารถรับได้ ณ จุดให้บริการภายใน รพ.

บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ