ศูนย์การแพทย์

ตรวจคัดกรองสุขภาพปอด

ตรวจคัดกรองสุขภาพปอด


 • สำหรับผู้ที่มีภาวะไอเรื้อรัง เกิน 2 สัปดาห์
 • สำหรับผู้ประกอบอาชีพที่มีมลภาวะเป็นพิษสูง เช่น โรงงานที่ปล่อยควันพิษ ทำเหมือง หรือสารเคมี
 • สำหรับผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งปอด
 • สำหรับผู้ที่มีสูบบุหรี่

รายการตรวจ
1 Physical Examination ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
2 Chest X-ray เอกซเรย์ปอด
3 AFB Stain การเก็บเสมหะเพื่อดูการติดเชื้อเรื้อรัง
ราคา 2,500 บาท
ราคา 1,900 บาท

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าคนไทยเท่านั้น
 • สามารถรับบริการได้ที่ศูนย์สุขภาพปอด ชั้น 1 โรงพยาบาลพญาไท 3 เท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ แล้ว
 • โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมอื่นๆได้
 • โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • สอบถามรายละเอียดและนัดหมายตรวจสุขภาพล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ที่พญาไท Call Center 1772 หรือ line @phyathai3family
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โทร. 02-467-1111 ต่อ 1816 - 1817
 • สามารถเข้ารับบริการได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

ตรวจคัดกรองสุขภาพปอด
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ