ศูนย์การแพทย์

ตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปอดด้วยเครื่อง CT Scan

ตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปอดด้วยเครื่อง CT Scan


 • สำหรับผู้ที่มีภาวะไอเรื้อรัง เกิน 2 สัปดาห์
 • สำหรับผู้ประกอบอาชีพที่มีมลภาวะเป็นพิษสูง เช่น โรงงานที่ปล่อยควันพิษ ทำเหมือง หรือสารเคมี
 • สำหรับผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งปอด
 • สำหรับผู้ที่มีสูบบุหรี่
รายการตรวจ
1 Physical Examination ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
2 Lung Function Test (Spirometer) การทดสอบสมรรถภาพปอดด้วยการเป่าปอด
3 CT Sceening Lung Cancer (Low Dose) การเอกซเรย์ปอดด้วยคอมพิวเตอร์ (แบบใช้รังสีต่ำ)
ราคา 9,600 บาท
ราคา 6,500 บาท

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าคนไทยเท่านั้น
 • สามารถรับบริการได้ที่ศูนย์สุขภาพปอด ชั้น 1 โรงพยาบาลพญาไท 3 เท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ แล้ว
 • โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมอื่นๆได้
 • โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • สอบถามรายละเอียดและนัดหมายตรวจสุขภาพล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ที่พญาไท Call Center 1772 หรือ line @phyathai3family
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โทร. 02-467-1111 ต่อ 1816 - 1817
 • สามารถเข้ารับบริการได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

ตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปอดด้วยเครื่อง CT Scan
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ