ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมตรวจหาภาวะหัวใจล้มเหลว (ECHO)

โปรแกรมตรวจหาภาวะหัวใจล้มเหลว (ECHO)


ภาวะหัวใจล้มเหลวทำให้เกิดอาการหรืออาการแสดงที่เกิดจากการที่เลือดออกจากหัวใจไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย และอาการที่เกิดจากภาวะคั่งของน้ำและเกลือ

  • โดยมีอาการหายใจเหนื่อย โดยเฉพาะเวลาออกแรงจะเหนื่อยมากกวว่าปกติ
  • อ่อนเพลีย เกิดจากการที่มีเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อต่างๆ ของร่างกายลดลง
  • มีอาการบวมจากภาวะคั่งน้ำและเกลือ เช่น ที่เท้าและขามีลักษณะบวม กดบุ๋ม
ลำดับที่ รายการตรวจ
1 X-Ray ทรวงอก
2 การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG.
3 ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography)
4 ตรวจการทำงานของไต Creatinine
5 ตรวจไขมันในเลือด ldl cholesterol
6 HbA1c หรือการตรวจฮีโมโกลบิน เอ วัน ซี เป็นการตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด
7 CBC การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
ราคา 5,900 บาท จากปกติ 9,160 บาท

เงื่อนไข

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์อ่านผลและค่าบริการ รพ. แต่ยังไม่รวมค่าแพทย์กรณีปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพิ่มเติม
  • ใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลพญาไท 2 ศูนย์หัวใจ ชั้น 12 อาคาร A
  • กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจทุกครั้งได้ที่ Call Center 1772 หรือ ศูนย์หัวใจ ชั้น 12 อาคาร A โทร 02-6172444 ต่อ 4735-6
  • วันที่สามารถเข้ารับบริการ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และวันสุดท้ายที่สามารถเข้ารับบริการ ในแต่ละแพคเกจ 31 ธันวาคม 2564
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจหาภาวะหัวใจล้มเหลว (ECHO)
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ