ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมตรวจหาคราบหินปูนในหลอดเลือด

โปรแกรมตรวจหาคราบหินปูนในหลอดเลือด


การตรวจพบหินปูนที่หลอดเลือดแดงโคโรนารี่ จะทำให้เราทราบถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบในอนาคตว่ามีมากน้อยเพียงใด และเพื่อลดโอกาสเกิดโรคหัวใจตีบหรือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในอนาคตได้

  • ผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป
  • ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน คอเลสเตอรอลสูง สูบบุหรี่ อ้วน หรือมีประวัติคนในครอบครัวเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
ลำดับที่ รายการตรวจ
1 การตรวจคัดกรองด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT 256 Slice เพื่อดูคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ
ราคา 4,600 บาท จากปกติ 7,530 บาท

เงื่อนไข

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์อ่านผลและค่าบริการ รพ. แต่ยังไม่รวมค่าแพทย์กรณีปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพิ่มเติม
  • ใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลพญาไท 2 ศูนย์หัวใจ ชั้น 12 อาคาร A
  • กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจทุกครั้งได้ที่ Call Center 1772 หรือ ศูนย์หัวใจ ชั้น 12 อาคาร A โทร 02-6172444 ต่อ 4735-6
  • วันที่สามารถเข้ารับบริการ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และวันสุดท้ายที่สามารถเข้ารับบริการ ในแต่ละแพคเกจ 31 ธันวาคม 2564
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจหาคราบหินปูนในหลอดเลือด
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ