ศูนย์การแพทย์

Expert Health Liver Check Up (female) เลือกแพคเกจประเมินความเครียดหรือให้วิตามินทางเส้นเลือด 1 ครั้ง

Expert Health Liver Check Up (female) เลือกแพคเกจประเมินความเครียดหรือให้วิตามินทางเส้นเลือด 1 ครั้ง


โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป ด้วยโปรแกรมการตรวจที่เน้นการตรวจทางด้านตับ สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงโรคทางตับ  การตรวจดูภาวะตับแข็งหรือไขมันเกาะตับด้วยเครื่อง Fibroscan Slice ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Digital Mammogram และตรวจความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีพิเศษ ซึ่งท่านสามารถระบุแพทย์ผู้หญิงให้ทำการตรวจได้ การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound whole abdomen) การเจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาล ไขมัน ตรวจการทำงานของตับ ไต ต่อมไทรอยด์ การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ การตรวจหาโรคตับอักเสบเอ การตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ตรวจปัสสาวะ พร้อมรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

No. Detail Description
1 ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

Physical Examination

2 ตรวจความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital Signs
3 เอกซเรย์ปอด         Chest X-ray
4 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography (EKG)
5 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen
6 ตรวจภาวะตับแข็ง ไขมันเกาะตับ ด้วยเครื่อง Fibroscan Fibroscan
7 ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Digital Mammogram Digital Mammogram
8 พบแพทย์เฉพาะทางรักษ์เต้านม Breast Physician Examination
9 ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูก PV& ThinPrep
10 พบแพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวช Gynecologist Physician Examination
11 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS)
12 ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1C
13 ตรวจการทำงานของไต Bun
14 ตรวจการทำงานของไต Creatinine
15 ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด Uric Acid
16 ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
17 ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride
18 ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดดี) HDL-Cholesterol
19 ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดไม่ดี) LDL-Cholesterol
20 ตรวจการทำงานของตับ SGOT
21 ตรวจการทำงานของตับ SGPT
22 ตรวจการทำงานของตับ Alk Phosphatase
23 ตรวจการทำงานของตับ Total Protein
24 ตรวจการทำงานของตับ Albumin
25 ตรวจการทำงานของตับ Total Bilirubin
26 ตรวจการทำงานของตับ GGT (Gamma GT)
27 ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด CBC
28 ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA)
29 ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH      
30 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP (Alpha Fetoprotein)
31 ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ Anti HAV IgG (HAVAb)
32 ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี Anti HCV (HCVAb)
33 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Influenza Vaccine

เงื่อนไข

  • ซื้อ 1 แพคเกจเลือกรับแพคเกจประเมินความเครียด (ต้องเจาะเลือดเวลา 8 น.) หรือแพคเกจให้วิตามินทางเส้นเลือด 1 ครั้ง(เลือกได้ระหว่างสูตร Fresh หรือ Booster) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (รับบัตรกำนัลได้ที่การเงินชั้น 8 อาคาร B ภายใน 30 กันยายน 2562

  • สงวนสิทธิ์การซื้อโปรแกรมเฉพาะชาวไทยเท่านั้น

  • ราคานี้รวมค่าแพทย์ตรวจสุขภาพ ค่าบริการ รพ. และค่าบริการพยาบาล

  • รับสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ 1 เล่ม

  • รับอาหารว่าง 1 ชุด

  • โทรนัดหมายเพื่อตรวจสุขภาพล่วงหน้าได้ที่ phyathai call center 1772


หมายเหตุ

  • กรุณางดอาหารและน้ำ (ดื่มน้ำเปล่าได้) ก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง


สอบถามรายละเอียดเพิ่ม ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Premium) ชั้น 8 อาคาร B
โรงพยาบาลพญาไท 2
โทร 02-617-2444 ต่อ 3870 , 3871 , 3873
Phyathai call center 1772

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

Expert Health Liver Check Up (female)
ระยะการใช้งานวันนี้ - 30 ก.ย. 2562

เลือกรับแพคเกจประเมินความเครียด หรือแพคเกจให้วิตามินทางเส้นเลือด 1 ครั้ง(เลือกได้ระหว่างสูตร Fresh หรือ Booster) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

บาท
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ