ศูนย์การแพทย์

Expert Health Liver Check Up (Male) เลือกแพคเกจประเมินความเครียดหรือให้วิตามินทางเส้นเลือด 1 ครั้ง

Expert Health Liver Check Up (Male) เลือกแพคเกจประเมินความเครียดหรือให้วิตามินทางเส้นเลือด 1 ครั้ง


โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจค้นหาความเสี่ยงโรคทางตับ ด้วยการตรวจดูภาวะตับแข็งหรือไขมันเกาะตับด้วยเครื่อง Fibroscan การตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ  การตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ตรวจการทำงานของตับ ไต ต่อมไทรอยด์ การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งชนิดต่างๆ การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen) ตรวจน้ำตาล ไขมัน

No. Detail Description
1 ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination
2 ตรวจความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital Signs
3 เอกซเรย์ปอด         Chest X-ray
4 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography (EKG)
5 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen
6 ตรวจภาวะตับแข็ง ไขมันเกาะตับ ด้วยเครื่อง Fibroscan Fibroscan
7 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS)
8 ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1C
9 ตรวจการทำงานของไต Bun
10 ตรวจการทำงานของไต Creatinine
11 ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด Uric Acid
12 ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
13 ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride
14 ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดดี) HDL-Cholesterol
15 ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดไม่ดี) LDL-Cholesterol
16 ตรวจการทำงานของตับ SGOT
17 ตรวจการทำงานของตับ SGPT
18 ตรวจการทำงานของตับ Alk Phosphatase
19 ตรวจการทำงานของตับ Total Protein
20 ตรวจการทำงานของตับ Albumin
21 ตรวจการทำงานของตับ Total Bilirubin
22 ตรวจการทำงานของตับ GGT (Gamma GT)
23 ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด CBC
24 ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA)
25 ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH
26 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP (Alpha Fetoprotein)
27 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA (Prostatic Specific Ag)
28 ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ Anti HAV IgG (HAVAb)
29 ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี Anti HCV (HCVAb)
30 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Influenza Vaccine

เงื่อนไข

  • ซื้อ 1 แพคเกจเลือกรับแพคเกจประเมินความเครียด (ต้องเจาะเลือดเวลา 8 น.) หรือแพคเกจให้วิตามินทางเส้นเลือด 1 ครั้ง(เลือกได้ระหว่างสูตร Fresh หรือ Booster) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (รับบัตรกำนัลได้ที่การเงินชั้น 8 อาคาร B ภายใน 30 กันยายน 2562

  • สงวนสิทธิ์การซื้อโปรแกรมเฉพาะชาวไทยเท่านั้น

  • ราคานี้รวมค่าแพทย์ตรวจสุขภาพ ค่าบริการ รพ. และค่าบริการพยาบาล

  • รับสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ 1 เล่ม

  • รับอาหารว่าง 1 ชุด

  • ก่อนเข้ารับการตรวจกรุณางดน้ำ (ดื่มน้ำเปล่าได้) และอาหารอย่างน้อย 8-12 ชม.


หมายเหตุ

  • โทรนัดหมายเพื่อตรวจสุขภาพล่วงหน้าได้ที่ phyathai call center 1772


สอบถามรายละเอียดเพิ่ม ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Premium) ชั้น 8 อาคาร B
โรงพยาบาลพญาไท 2
โทร 02-617-2444 ต่อ 3870 , 3871 , 3873
Phyathai call center 1772

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

Expert Health Liver Check Up (Male)
ระยะการใช้งานวันนี้ - 30 ก.ย. 2562

เลือกแพคเกจประเมินความเครียด หรือแพคเกจให้วิตามินทางเส้นเลือด 1 ครั้ง(เลือกได้ระหว่างสูตร Fresh หรือ Booster) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

บาท
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ