ศูนย์การแพทย์

แพคเกจเกจตรวจระดับฮอร์โมนในร่างกาย

แพคเกจเกจตรวจระดับฮอร์โมนในร่างกาย

No. Item Male Female
1 ตรวจระดับฮอร์โมนเพศ Luteinizing Hormones (LH)
2 Follicle Stimulating Hormone (FSH)
3 Estradiol (E2)
4 Progesterone
5 Testosterone
6 ตรวจะดับฮอร์โมนไทรอยด์ Thyroid Stimulating Hormone (TSH)
7 Free T3
8 Free T4
9ตรวจระดับฮอร์โมนต้านความเครียด Dehydroepiandrosterone Sulphate
10 ฮอร์โมนแสดงอายุจริงในร่างกาย(ฮอร์โมนการเจริญเติบโต) IGF1
11 IGFBP3
12 Sex Hormone Binding Globulin
13 ตรวจระดับน้ำตาลในตับอ่อน Insulin


ราคารวม

 • Healthy food 1 set

 • สมุดรายการผล

 • ค่าบริการโรงพยาบาล

 • ราคารวมค่าแพทย์แจ้งผล (ไม่รวมค่าแพทย์ในการให้คำปรึกษาครั้งแรก)

เงื่อนไข

 • ใช้บริการ ที่ Premier Life Center รพ. พญาไท 2 ชั้น 8 อาคาร B ทุกวันจันทร์ – พฤหัสบดี
  เวลา 08.00-16.00 น. วันศุกร์ เวลา 8.00-14.00 น. และ วันเสาร์ – อาทิตย์ 08.00-12.00 น.

 • กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร 1772

 • กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง (น้ำเปล่าดื่มได้)

 • สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป

 • ใช้บริการได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ใช้บริการตรวจได้ที่ พรีเมียร์ไลฟ์เซ็นเตอร์ ชั้น 8 อาคาร B
ทุกวันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 8.00 – 16.00 น.
วันศุกร์ 8.00-14.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.00 – 12.00 น.
สอบถามโทร 02-617-2444 ต่อ 3857

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจระดับฮอร์โมนในร่างกาย (หญิง) Royal Hormones : Female
บาท
โปรแกรมตรวจระดับฮอร์โมนในร่างกาย (ชาย) Royal Hormones : Male
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ