ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมตรวจ ระดับสมดุลฮอร์โมนในร่างกาย


No. รายการตรวจ ฮอร์โมนชาย ฮอร์โมนหญิง
1 ซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination X X
2 ตรวจความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ FT4 (Free T4) X X
3 ตรวจความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ TSH (Thyroid Stimulating hormone) X X
4 ตรวจความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ FT3 (Free T3) X X
5 ตรวจระดับฮอร์โมน E2 E2 (Estradiol) X X
6 ตรวจระดับฮอร์โมน LH LH (Luteinizing Hormone) X
7 ตรวจระดับฮอร์โมน FSH FSH (Follicle Stimulating Hormone) X
8 ตรวจระดับฮอร์โมน Progesterone Progesterone X
9 ตรวจระดับฮอร์โมน Testosterone Testosterone X X
10 ตรวจระดับฮอร์โมน DHEA DHEA-S X X
11 ตรวจระดับฮอร์โมน IGF1 IGF1 (Insulin like Growth hormone Factor) X X
ราคาแพคเกจ 5,500 .- 6,800 .-

หมายเหตุ

  • รวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าบริการพยาบาล

  • ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร

  • กรุณาโทรนัดหมายก่อนใช้บริการ โทร. 02-467-1111 ต่อ 1420

  • ใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ