ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมตรวจระดับฮอร์โมนในร่างกาย (ชาย) Royal Hormones


No. Detail Description
1 ตรวจร่างกายและปรึกษาแพทย์ Physical examination
2 ตรวจระดับฮอร์โมนเพศ Luteinizing Hormones (LH)
3 ตรวจระดับฮอร์โมนเพศ Follicle Stimulating Hormone (FSH)
4 ตรวจระดับฮอร์โมนเพศ Estradiol ( E2)
5 ตรวจระดับฮอร์โมนเพศ Testosterone
6 ตรวจะดับฮอร์โมนไทรอยด์ Thyroid Stimulating Hormone (TSH)
7 ตรวจะดับฮอร์โมนไทรอยด์ Free T3
8 ตรวจะดับฮอร์โมนไทรอยด์ Free T4
9 ตรวจระดับฮอร์โมนต้านความเครียด (ฮอร์โมนความสุข) Dehydroepiandrosterone Sulphate
10 ตรวจระดับฮอร์โมนที่แสดงอายุจริงของร่างกาย IGF1
11 ตรวจระดับฮอร์โมนที่แสดงอายุจริงของร่างกาย IGFBP3
12 ตรวจระดับฮอร์โมนที่แสดงอายุจริงของร่างกาย Sex Hormone Binding Globulin
13 ตรวจระดับน้ำตาลในตับอ่อน Insulin


ราคารวม

  • Healthy food 1 set
  • สมุดรายการผล
  • ค่าบริการโรงพยาบาล
  • ราคารวมค่าแพทย์แจ้งผล (ไม่รวมค่าแพทย์ในการให้คำปรึกษาครั้งแรก)

เงื่อนไข

  • กรุณางดอาหารและน้ำ (ดื่มน้ำเปล่าได้) ก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง
  • สามารถใช้บริการได้ที่รพ. พญาไท 2 ชั้น 8 อาคาร B เปิดทุกวัน จันทร์-พุธ เวลา 8-16 น. และวันศุกร์ 8-14 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 8-12 น.
  • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจได้ที่ 02-617-2444 ต่อ 3857 หรือ 065-517-1889
  • สามารถใช้ได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562
  • สงวนสิทธิ์การซื้อโปรแกรมเฉพาะชาวไทยเท่านั้นแพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจระดับฮอร์โมนในร่างกาย (ชาย) Royal Hormones : Male
ระยะการใช้งานวันนี้ - 31 ธ.ค. 2562
บาท
เลือกโรงพยาบาลที่ต้องการรับบริการ
โรงพยาบาล
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ