ศูนย์การแพทย์

ใบรับรองแพทย์เพื่อทำ Work Permit (แพ็กเกจนี้ไม่มีการตรวจ Covid-19)


No. รายการตรวจ
1 ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
2 โรคเรื้อน
3 วัณโรคระยะอันตราย
4 โรคยาเสพติดให้โทษ
5 โรคพิษสุราเรื้อรัง
6 โรคเท้าช้าง
7 โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3
ราคาแพคเกจ 1,350 บาท *รวมค่าแพทย์และค่าบริการ

เงื่อนไข


  • รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.

  • ไม่มีการตรวจ Covid – 19 ในแพคเกจ

  • สงวนสิทธิ์สาหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไปเท่านั้น

  • สามารถใช้บริการได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 7 อาคาร B เวลา 07.00 -16.00 น. เท่านั้น

  • สามารถใช้ได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

คำแนะนำก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

  • กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ ที่ Phyathai Call Center 1772

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

ตรวจสุขภาพขอรับใบรับรองแพทย์เพื่อทำ Work Permit
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ