ศูนย์การแพทย์

แพคเกจ Comprehensive : ชาย อายุน้อยกว่า 40 ปี

แพคเกจ Comprehensive  : ชาย อายุน้อยกว่า 40 ปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Comprehensive สำหรับผู้ชายที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจทั้งสุขภาพทั่วไปที่มีการตรวจน้ำตาลไขมัน ตรวจการทำงานของตับ ไต ตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition Analysis) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen) ตรวจภาวะกระดูกพรุนและไขมันสะสมทั่วร่างกาย Bone Density (Whole Body) นอกจากนี้ยังมีการตรวจระดับวิตามิน สารต้านอนุมูลอิสระและระดับแร่ธาตุที่จำเป็นของร่างกาย (Antioxidants and Micronutrients 16 รายการตรวจ) และตรวจระดับฮอร์โมนที่สำคัญและจำเป็นของร่างกายทั้งฮอร์โมนเพศ ฮอร์โมนความสุข (ฮอร์โมนต้านความเครียด )ฮอร์โมนไทรอยด์ รวมถึงโกรทฮอร์โมน (11 รายการ) การตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในร่างกาย (3 รายการ) ตรวจประเมินผลทางห้องปฏิบัติการพิเศษ (Special Investigations) เช่น การตรวจระดับสารสื่อประสาท (Neurotransmitter) การตรวจระดับการขับสารพิษของตับ (Detoxification) การตรวจระดับการถูกทำลายจากสารอนุมูลอิสระในร่างกาย (Oxidative Damage Markers) ตรวจระดับการทำลายสลายตัวออกมาในปัสสาวะของกระดูก (Urine Crosslink) ตรวจภาวะการอักเสบภายในร่างกาย ตรวจความเสี่ยงโรคทางหลอดเลือดและ ตรวจด้วยเครื่อง ABI ดูการแข็งตัวของหลอดเลือดส่วนปลาย ตรวจและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับต่อมลูกหมาก ทางเดินปัสสาวะ ผลการตรวจแพทย์จะสามารถแนะนำการปรับไลฟ์สไตล์และรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และการนอน เพื่อให้สภาวการณ์ทำงานของกลไกต่างๆในร่างกายสมดุลมากยิ่งขึ้น เพื่อดูแลและฟื้นฟูสุขภาพให้แข็งแรงยืนยาว


No. รายการตรวจ
Consultations :
1 รับคำปรึกษากับแพทย์เรื่องฮอร์โมน Hormones
2 รับคำปรึกษากับแพทย์วิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระ Micronutrient
3 รับคำปรึกษากับแพทย์เรื่องอาหารและการออกกำลังกาย Registered Dietician
Micronutrients :
4 ตรวจระดับวิตามิน C Vitamin C (HPLC)
5 ตรวจระดับวิตามิน A Vitamin A (HPLC)
6 ตรวจระดับวิตามิน E Vitamin E (HPLC)
7 ตรวจระดับวิตามิน E Gamma Tocopherol
8 ตรวจระดับ Beta Carotene Beta Carotene
9 ตรวจระดับ Alpha Carotene Alpha Carotene
10 ตรวจระดับ Coenzyme Q10 Coenzyme Q10 (HPLC)
11 ตรวจระดับ Lycopene Lycopene
12 ตรวจระดับวิตามิน B12 Vitamin B12
13 ตรวจวัดระดับแร่ธาตุและเกลือแร่ที่จำเป็นในร่างกาย Folate (Serum)
14 ตรวจวัดระดับแร่ธาตุและเกลือแร่ที่จำเป็นในร่างกาย Chromium in blood ( Mass Spectrometry)
15 ตรวจวัดระดับแร่ธาตุและเกลือแร่ที่จำเป็นในร่างกาย Copper in blood ( Mass Spectrometry)
16 ตรวจวัดระดับแร่ธาตุและเกลือแร่ที่จำเป็นในร่างกาย Ferritin (Lab)
17 ตรวจวัดระดับแร่ธาตุและเกลือแร่ที่จำเป็นในร่างกาย Magnesium
18 ตรวจวัดระดับแร่ธาตุและเกลือแร่ที่จำเป็นในร่างกาย Selenium in Blood (Mass Spectrometry)
19 ตรวจวัดระดับแร่ธาตุและเกลือแร่ที่จำเป็นในร่างกาย Zinc in Blood (Mass Spectrometry)
Hormones :
20 ตรวจระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวกับเพศ Luteinizing Hormones (LH)
21 ตรวจระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวกับเพศ Follicle Stimulating Hormone (FSH)
22 ตรวจระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวกับเพศ Estradiol ( E2)
23 ตรวจระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวกับเพศ Testosterone
24 ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ Thyroid Stimulating Hormone (TSH)
25 ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ Free T3
26 ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ Free T4
27 ตรวจระดับฮอร์โมนความสุข (ฮอร์โมนต้านความเครียด) Dehydroepiandrosterone Sulphate (DHEA-S)
28 ตรวจระดับโกรทฮอร์โมน IGF1
29 ตรวจระดับโกรทฮอร์โมน Sex Hormone Binding Globulin
30 ตรวจระดับโกรทฮอร์โมน IGFBP3
Blood Test :
31 ตรวจระดับวิตามิน D2 D3 Vitamin D2 D3 (25 – OH Vitamin D2 D3) (HPLC)
32 ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด CBC
Inflammatory Markers :
33 ตรวจหาภาวะการอักเสบของร่างกาย ESR
34 ตรวจหาภาวะการอักเสบของร่างกาย CRP high sense
Lipid Profile :
35 ตรวจปริมาณไขมันโคเลสเตอรอล Cholesterol
36 ตรวจปริมาณไขมันไตรกลีเซอไรด์ Triglyceride
37 ตรวจปริมาณไขมันดี HDL
38 ตรวจปริมาณไขมันไมดี LDL
Sugar :
39 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Glucose (Fasting)
40 ตรวจะดับน้ำตาลสะสมในเลือด Glycated Hb (HbA1c)
41 ตรวจระดับน้ำตาลในตับอ่อน Insulin
Liver Function Test :
42 ตรวจการทำงานของตับ SGPT
43 ตรวจการทำงานของตับ SGOT
44 ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase
45 ตรวจการทำงานของตับ Bilirubin
46 ตรวจการทำงานของตับ Albumin
Kidney Function :
47 ตรวจการทำงานของไต BUN
48 ตรวจการทำงานของไต Creatinine
Gout :
49 ตรวจระดับกรดยูริค Uric Acid
Tumor Markers :
50 ตรวหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร Carcinoembryonic Antigen (CEA)
51 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ Alphafetoprotein (AFP)
52 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก Prostatic Specific Antigen(PSA)
Other Lab :
53 ตรวจปัสสาวะ Urine Exam
54 ตรวจอุจจาระ Stool Exam
Special Lab :
55 การตรวจระดับการถูกทำลายจากสารอนุมูลอิสระในร่างกาย Malondialdehyde (MDA)(HPLC)
56 การตรวจระดับสารสื่อประสาท VMA,HVA, 5-HIAA, Urine – HPLC (24 - h Urine)
57 ตรวจระดับการทำลายสลายตัวออกมาในปัสสาวะของกระดูก Urine Crosslink
Added Lab :
58 ตรวจสาร Homocysteine ดูความเสี่ยงโรคหลอดเลือดและการอักเสบในร่างกาย Homocysteine
59 ตรวจระดับ Glutathione ของร่างกาย Glutathione (HPLC)
Investigations :
60 ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือดส่วนปลาย ABI
61 ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก Chest X-ray
62 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
63 ตรวจภาวะกระดูกพรุน และไขมันสะสมเฉพาะส่วนทั่วร่างกาย Bone Density (Whole Body)
64 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole abdomen
65 ตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย Body Composition Analysis
ราคา 71,300 บาท

ราคารวม

  • Healthy food 1 set

  • สมุดรายการผล

  • ค่าบริการโรงพยาบาล

เงื่อนไข

  • กรุณางดอาหารและน้ำ (ดื่มน้ำเปล่าได้) ก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง

  • สามารถใช้บริการได้ที่ รพ. พญาไท 2 ชั้น 8 อาคาร B ทุกวันจันทร์-พุธ เวลา 8-16 น. และวันศุกร์ 8-14 น. และเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8-12 น.

  • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจทุกครั้ง ได้ที่ 02-617-2444 ต่อ 3857 หรือ 065-517-1889

  • สามารถใช้ได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

แพคเกจ Comprehensive : ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ