ศูนย์การแพทย์

การตรวจวัดแร่ธาตุและโลหะหนักในร่างกาย ด้วยเครื่อง Oligoscan (ไม่ต้องเจาะเลือด)


สภาพผิวเปลี่ยนไป ทาครีมหรือใช้เครื่องสำอางแล้วแพ้ง่าย อาจเกิดจากสารพิษสะสมในร่างกาย เพราะในชีวิตปัจจุบันร่างกายเราสัมผัสกับสารเคมีตลอดเวลา บางอย่างเป็นสารเคมีที่มีอันตรายหากมีการสะสมหรือตกค้างในร่างกาย

การตรวจวัดระดับสารโลหะหนักและแร่ธาตุในร่างกายด้วยเครื่อง Oligoscan สามารถบอกได้ถึงระดับสารต่างๆในร่างกายว่าอยู่ในระดับผิดปกติหรือที่มีความเสี่ยง การตรวจด้วยเครื่อง Oligoscan เป็นการตรวจโดยใช้เครื่อง Scan จุดบนฝ่ามือ 5 จุดและผลที่ได้จะแบ่งเป็น การบอกค่าของ

1. ระดับของสารโลหะหนักที่สะสมในร่างกาย Heavy metals intoxication ซึ่งได้แก่ Aluminium , Antimony , Silver , Arsenic , Barium , Beryllium, Bismuth , Cadmium , Mercury ,Nickel , Platinum , Lead , Thallium , Thorium

2. ระดับของแร่ธาตุในร่างกาย Mineral test Calcium , Magnesium, Phosphorus , Silicon, Sodium , Potassium ,Copper ,Zinc , Iron , Manganese , Chromium , Vanadium , Boron, Cobalt , Molybdenum , Lodine , Lithium , Germanium , Selenium Sulphure

เงื่อนไข

  • วันนี้ถึง 31 ธันวาคม  2562

  • ไม่ต้องงดน้ำงดอาหาร

  • กรุณานัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ

  • ใช้บริการได้ที่ชั้น 8 อาคาร B ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 8-16 น. วันศุกร์ 8-14 น และวันเสาร์- อาทิตย์ 8-12 น

  • นัดหมายล่วงหน้าได้ที่ 02-617-2444 ต่อ 3857 หรือ call center 1772

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ