ศูนย์การแพทย์

การตรวจสายตาในเด็ก (Primary Package A)

การตรวจสายตาในเด็ก (Primary Package A)No. รายการตรวจ
1 วัดระดับค่าสายตา Refraction test to determine the need for corrective lenses
2 ทดสอบตาบอดสี Color blindness test
3 ตรวจความผิดปกติของกล้ามเนื้อตา Ocular alignment test to detect strabismus or misalignment (crossed - eyes)
4 วัดระดับความสามารถในการมองเห็น Visual acuity test to measure the ability to see fine details
5 ทดสอบความสามารถในการใช้สายตาสองข้างร่วมกัน Binocular vision test

เงื่อนไข

  • รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

  • การเข้ารับการตรวจแพ็คเกจการตรวจสุขภาพตาผู้ใหญ่ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์

  • โปรแกรมดังกล่าวใช้ได้เฉพาะโรงพยาบาลพญาไท 2 เท่านั้น

  • เข้ารับบริการตรวจโปรแกรมที่ ศูนย์ตา โรงพยาบาลพญาไท 2 อาคาร A ชั้น 2 โทร 02-6172444 ต่อ 4215, 4227

  • สามารถใช้ได้ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2562

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

การตรวจสายตาในเด็ก (Primary Package A)
ระยะการใช้งานวันนี้ - 31 ก.ค. 2562
บาท
เลือกโรงพยาบาลที่ต้องการรับบริการ
โรงพยาบาล
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ