ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งหญิง

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งหญิงNo. รายการตรวจ
1 Pap Smear ตรวจมะเร็งปากมดลูก
2 CBC ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
3 Urine Examination ตรวจปัสสาวะ
4 Stool Examination ตรวจอุจจาระ
5 Chest (AP or PA Upright) เอกซเรย์ปอด
6 Ultrasound Whole Abdomen ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง
7 Mammogram ตรวจมะเร็งเต้านม

ราคารวม

  • ค่าแพทย์อ่านผลค่าแพทย์ที่ปรึกษาและค่าบริการโรงพยาบาล

เงื่อนไข

  • สามารถใช้บริการได้ที่ศูนย์มะเร็ง ชั้น 7 อาคาร A

  • กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจทุกครั้งได้ที่ 1772 หรือ 0-2617-2444 ต่อ 4701 , 4732-3

  • สามารถใช้ได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ค่าบริการโรงพยาบาล

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งหญิง
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562
บาท
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ