ศูนย์การแพทย์

Heart Expert Male & Female (CTA Coronary Check Up)

Heart Expert Male & Female  (CTA  Coronary Check Up)โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่อายุ 50 ปีขึ้นไป เน้นการตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT Scan 256 Slice (Coronary CT Angiography) เป็นวิธีการตรวจหัวใจเพื่อดูเส้นเลือดของหัวใจว่ามีหลอดเลือดหัวใจตีบ-ตัน หรือความผิดปกติอื่นๆ หรือไม่ พร้อมกับการตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound whole abdomen) การเจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาล ไขมัน ตรวจการทำงานของตับ ไต ต่อมไทรอยด์ การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่างๆลูกหมาก ตรวจปัสสาวะ สำหรับผู้หญิงในแพคเกจมีการตรวจความเสี่ยงมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Digital Mammogram และอัลตร้าซาวด์เต้านม พร้อมพบแพทย์เฉพาะทางรักษ์เต้าและการตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีพิเศษ ( ThinPrep Pap Test)

No. รายการตรวจ Male Female
1 ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination
2 ตรวจความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital Signs
3 เอกซเรย์ปอด Chest X-ray
4 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography (EKG)
5 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen
6 ตรวจการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ ด้วยเครื่อง CT 256 slide (ฉีดสารทึบแสง) Coronary CT Angiography
7 ตรวจสาร Homocysteine ดูความเสี่ยงโรคหลอดเลือด และการอักเสบในร่างกาย Homocysteine
8 ตรวจหาภาวะการอักเสบของร่างกาย CRP high sense
9 ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Digital Mammogram Digital Mammogram
10 ตรวจเต้านมโดยแพทย์เฉพาะทาง Breast Physical Examination
11 ตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก PV & ThinPrep
12 พบแพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวช Gynaecologist Physical Examination
13 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด  Fasting Blood Sugar (FBS)
14 ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1C
15 ตรวจการทำงานของไต Bun
16 ตรวจการทำงานของไต Creatinine
17 ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด Uric Acid
18 ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
19 ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride
20 ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดดี) HDL-Cholesterol
21 ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดไม่ดี) LDL-Cholesterol
22 ตรวจการทำงานของตับ SGOT
23 ตรวจการทำงานของตับ SGPT
24 ตรวจการทำงานของตับ Alk Phosphatase
25 ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด CBC
26 ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA)
27 ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ FT4 (Free T4)
28 ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH (Thyroid Stimulating Hormone)
29 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP (Alpha Fetoprotein)
30 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
31 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA (Prostatic Specific Ag)
32 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม CA12-5
จำนวน 27 รายการ 31 รายการ
ราคา 33,000 บาท 38,000 บาท

เงื่อนไข

  • รับบริการตรวจได้ที่ รพ. พญาไท 2 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชั้น 8 อาคาร B ทุกวัน เวลา 07.00-16.00 น

  • ราคารวมค่าแพทย์ตรวจสุขภาพ/ค่าบริการ รพ. และค่าบริการพยาบาล

  • รับสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ 1 เล่ม

  • รับอาหารว่าง 1 ชุด

  • ก่อนเข้ารับการตรวจกรุณางดน้ำ (ดื่มน้ำเปล่าได้) และอาหารอย่างน้อย 8-12 ชม.

  • โทรนัดหมายเพื่อตรวจสุขภาพล่วงหน้าได้ที่ phyathai call center 1772

  • ระยะการใช้งาน - 31 ธันวาคม  2564

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

Heart Expert Male (CTA Coronary Check Up)
บาท
Heart Expert Female (CTA Coronary Check Up)
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ