ศูนย์การแพทย์

ตรวจสุขภาพ Perfect (40 up) Check up

ตรวจสุขภาพ Perfect (40 up) Check upNo. รายการตรวจ ผู้ชาย ผู้หญิง
1 Physical Examination ซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
2 Vital Signs วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
3 Chest X-ray เอกซเรย์ปอด
4 Electrocardiography (EKG) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
5 Ultrasound Whole Abdomen ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง
6 Bone Densitometry ตรวจภาวะกระดูกพรุน
7 Digital Mammogram ตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Digital Mammogram
8 Breast Physician Examination ตรวจและพบแพทย์เฉพาะทางรักษ์เต้า
9 PV & Pap Test (ThinPrep) ตรวจและคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูก
10 Gynaecologist Physician Examination ตรวจและพบแพทย์สูตินรีเวช
11 Urine Examination (UA) ตรวจปัสสาวะ
12 Complete Blood Count (CBC) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
13 Fasting Blood Sugar (FBS) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
14 HbA1c ตรวจติดตามควบคุมเบาหวาน
15 Creatinine ตรวจการทำงานของไต
16 BUN ตรวจการทำงานของไต
17 SGOT ตรวจการทำงานของตับ
18 SGPT ตรวจการทำงานของตับ
19 Alk Phosphatase ตรวจการทำงานของตับ
20 Total Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (โคเลสเตอรอล)
21 Triglyceride ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไตรกลีเซอไรด์)
22 HDL-Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันดีในเลือด)
23 LDL-Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันไม่ดีในเลือด)
24 Uric Acid ตรวจระดับกรดยูริค
25 Thyroid Stimulating Hormone (TSH) ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์
26 Alpha Fetoprotein (AFP) ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
27 CEA ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร
28 Testosterone ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย
29 Prostatic Specific Ag (PSA) ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก
30 CA12-5 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่
จำนวน 25 รายการ 28 รายการ
ราคา 9,900 .- 15,900 .-

หมายเหตุ

  • รับบริการตรวจได้ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Premium Check up) ชั้น 8 อาคาร B

  • รวมค่าแพทย์ตรวจสุขภาพ / รวมค่าบริการโรงพยาบาล (OMC) ค่าบริการพยาบาล (ONS)

  • รับสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ 1 เล่ม / รับอาหารว่าง 1 ชุด

  • กรุณางดน้ำ-อาหาร อย่างน้อย 8-12 ชม. ก่อนเข้ารับการตรวจ

  • กรุณานัดล่วงหน้าที่ 1772 ก่อนใช้บริการทุกครั้ง

  • ขอสงวนสิทธิสำหรับลูกค้าชาวไทยเท่านั้น

  • รับบริการตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 63

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

Perfect Checkup 40+ (ผู้หญิง)
บาท
Perfect Checkup 40+ (ชาย)
บาท
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ