ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน - 15 ปี

 โปรแกรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน - 15 ปี


เงื่อนไข

  1. รวมค่าบริการ รพ. ไม่รวมค่าแพทย์

  2. โทรนัดหมายล่วงหน้าเพื่อใช้บริการได้ที่ Phyathai Call Center 1772

  3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ศูนย์สุขภาพเด็ก  โรงพยาบาลพญาไท 2 อาคาร B ชั้น 2

  4. โทร. 02-617-2444 ต่อ 3219,3220

  5. สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564

  6. ขอสงวนสิทธิสำหรับลูกค้าชาวไทยเท่านั้น

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุสำหรับเด็กอายุ 6 เดือน - 15 ปี
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ